Press releases

CETIN aktualizoval nabídku MMO

CETIN aktualizoval nabídku MMO

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) aktualizovala svou nabídku Mass Market Offer (MMO) pro přístup k veřejné pevné komunikační síti. Nabídka je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení pro poskytovatele hlasových a broadbandových služeb a rovněž umožňuje distribuci multimediálního obsahu. Všechny služby mohou být koncovým zákazníkům nabízeny samostatně nebo v různých kombinacích.

Zásadní změna se udála v parametrech Programu zvyšování kvality, který umožňuje poskytovatelům se závazkem čerpat výhody z probíhajícího zrychlování sítě CETIN. CETIN nově umožňuje uzavřít závazek již od počtu 1000 stávajících služeb, čímž vycházíme vstříc poskytovatelům služeb s nižším počtem zákazníků v síti společnosti CETIN.

Důležitou změnou je snížení ceny za IP transport. Snížení ceny reaguje na rostoucí internetový provoz koncových zákazníků, který se promítá do zvýšených požadavků na IP transport.

V současnosti má CETIN smluvní vztah založený na nabídce MMO se čtyřmi operátory. Jednání s dalšími potencionálními partnery probíhají.

Kontakt:

Tereza Gáliková

Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Tel: +420 238 465 031
E-mail: tereza.galikova@cetin.cz

O společnosti Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (zkráceně CETIN) spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. Zajišťuje také mezinárodní služby, a to jak pro domácí, tak i pro zahraniční poskytovatele služeb. Své služby nabízí především různým telekomunikačním operátorům, kteří s jejich pomocí zajišťují služby pro koncové zákazníky.

CETIN je součástí skupiny PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA