Certifications

Certificate of Facility Security Clearance

Certificate of Facility Security Clearance up to the level of classification SECRET with the form of access to classified information pursuant to Section 20(1)(a) of Act No. 412/2005 Sb. (Collection of Laws)

Credit rating of the company Baa2

Credit rating of the company: Baa2 investment grade with a stable outlook granted by international rating agency Moody's

Credit rating of the company BBB

Credit rating of the company: BBB investment grade with a stable outlook granted by international rating agency Fitch Ratings

Certificates

ISO 9001 : 2015

Quality Management System

ISO/IEC 27001 : 2013

Information Security Management System

ISO 14001 : 2015

Environmental Management System

ISO 50001 : 2018

Energy Management System

ISO 45001 : 2018

Occupational Health and Safety Management System

Information system certificate

Pursuant to Section 46 of Act No. 412/2005 Sb. (Collection of Laws) for the processing of classified information up to the level of classification SECRET.

Politiky integrovaného systému řízení

Politika kvality

Zvyšování kvality poskytovaných služeb a produktů

Environmentální politika

Zdokonalování systému environmentálního managementu

Politika informační bezpečnosti

Budování a neustálé rozvíjení systému řízení bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví našich pracovníků i ostatních osob

Energetická politika

Zvyšování energetické hospodárnosti