Stavím rodinný dům

Stavím rodinný dům

Plánujete výstavbu rodinného domu a chcete ve správný čas začít řešit připojení objektu na síť elektronických komunikací (SEK)? Kontaktujte nás v CETINu, proberte s námi dostupné možnosti a domluvte se s našimi odborníky, jak dále postupovat.

Proč?

Doporučujeme, abyste nás v CETINu kontaktovali již ve fázi výběru stavebního pozemku a při přípravě projektu pro stavební povolení. Jedním z důvodů je zjištění umístění sítí na pozemku a v blízkém okolí. Druhým pak budoucí napojení vašeho domu na SEK. Podmínkou napojení objektu na SEK je splnění technických, ekonomických a správních podmínek napojení v dané lokalitě.

Jak?

Veškeré detailnější informace včetně potřebných kontaktů a formulářů získáte na zde v sekci Životní situace - Stavba rodinného domu. Nejprve je potřeba si zažádat o Vyjádření o existenci sítí. Prověřením přítomnosti sítí zjistíte, zda nejsou uloženy v místě plánovaného umístění domu. Součástí vyjádření jsou také doporučení, co je vhodné předem připravit pro budoucí napojení domu k telekomunikační síti. Jedná se zejména o zahrnutí komunikační přípojky do stavebního řízení v rámci získání stavebního povolení a dále o přípravu vnitřních rozvodů v domě.

V obdrženém Vyjádření pak naleznete kontaktní osobu, která s vámi probere následný postup.

SERVICES         BACK TO FAQ