Plánuji výkopové práce

Plánuji výkopové práce

Plánujete provádět rozsáhlejší výkopové práce? V takovém případě máte ideální příležitost spojit se s námi a zřídit ve svém domě vysokorychlostní internet.

Proč 

Při renovaci staré sítě nebo pokládání nové jsou vždy nutné výkopové práce, které stojí peníze, čas a nepohodlí. Je tedy zbytečné tento proces podstupovat dvakrát. Zkoordinujte stavební práce s CETINem, snižte náklady, zkraťte dobu trvání prací a zaveďte do svého domu vysokorychlostní internet.

Jak

Veškeré detailnější informace včetně potřebných kontaktů a formulářů získáte zde v sekci Životní situace - Výkopové práce. Nejprve je nutné, stejně jako u všech prací tohoto typu, zažádat o Vyjádření o existenci sítí, a to z důvodu zjištění, zdali nedojde ke střetu s naší sítí a následnému narušení poskytovaných služeb. Po té nás kontaktujte – čím dříve, tím lépe. Budeme s vámi spolupracovat od počáteční fáze záměru stavebních prací, projednáme možnosti a naplánujeme spolupráci.  

SERVICES         BACK TO FAQ