Press releases

Díky bondingu dosáhne na rychlost 250 Mb/s dalších více než milion domácností

Díky bondingu dosáhne na rychlost 250 Mb/s dalších více než milion domácností

CETIN od srpna opět zrychluje a nabízí profil 250 Mb/s s technologií bondingu. Více než dvojnásobnou rychlost internetu (místo až 100 Mb/s nově až 250 Mb/s) může mít dalších více než 1 140 tisíc přípojek – dohromady na tuto rychlost dosáhne již téměř 2 miliony domácností a stává se dominantní dostupnou rychlostí v síti CETIN.

Technologie bondingu, kdy díky využití dvou párů metalické sítě najednou dokážeme zrychlit stávající internetové připojení na dvojnásobnou rychlost, je od 2. 8. nově dostupná i pro rychlostní profil se stahováním rychlostí 250 Mb/s. Znamená to, že přibude 1 140 tisíc přípojek, které budou mít nově rychlost až 250 Mb/s – ke stávajícím 788 tisícům. Zrychlení funguje zároveň oběma směry, tedy nejen na cestě k zákazníkům (download), ale i od nich (upload). Tato varianta tak doplní stávající velmi úspěšnou nabídku, v rámci které dosáhnete s bondingem zrychlení z 20 Mb/s až na 50 Mb/s nebo z 50 Mb/s až na 100 Mb/s – nyní tedy z až 100 Mb/s na až 250 Mb/s

Jde o další z kroků v naší dlouhodobé snaze o zrychlování Česka – největší energii a investice v současné době vkládáme do ambiciozního projektu: připojit milion domácností v České republice pomocí optických sítí (FTTH) rychlostí 1 Gb/s.

Optika je prioritou, ovšem i nadále zlepšujeme parametry nedávno modernizované metalické sítě. V tom nám pomáhá také vlastní zařízení pro zakončení sítě: tzv. terminátor, který umožňuje nejen fungování bondovaných linek, ale má mnoho dalších výhod (ideální technické parametry, vzdálená správa zařízení, diagnostika a další).
Připojení s využitím technologie bondingu nabízí většina našich obchodních partnerů - zda se tato možnost týká vaší adresy, zjistíte na webu zrychlujemecesko.cz

Rychlost
(download)
31.07.2021
  Celkem byt. jednotek v síti CETIN (tis. přípojek) Procentní podíl (%)
1G/s 90 2%
250 Mbit/s 1 928 46%
100 Mbit/s 807 19%
50 Mbit/s 763 18%
do 20 Mbit/s 636 15%
Celkem 4 224  


Kontakt:
Adam Zbiejczuk
Tel.: +420 736 779 920
Email: adam.zbiejczuk@cetin.cz


O společnosti CETIN
Společnost CETIN vlastní, provozuje a modernizuje největší síť elektronických komunikací pokrývající 99,6 % populace České republiky. 
Poskytujeme infrastrukturní služby pevných a mobilních sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center a zajišťujeme mezinárodní hlasové služby, a to pro domácí i zahraniční poskytovatele. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního poskytovatele, naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti za férových podmínek pro všechny operátory. 
Společnost CETIN je členem skupiny PPF.
www.cetin.cz
www.zrychlujemecesko.cz
www.twitter.com/CETINCZ
www.facebook.com/cetin.cz/
www.linkedin.com/company/cetin

O PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na rozvíjení tradičních i nových odvětví, budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40 miliard eur a zaměstnává celosvětově 94 000 lidí (k 31. 12. 2020). Daně z příjmu hradí společnosti ze skupiny PPF v každé z 25 zemí, kde podnikají a tvoří zisk. 
www.ppf.cz
www.twitter.com/SkupinaPPF 
www.linkedin.com/company/ppfgroup