Výstavbu optiky mají starostové ve svých rukách

Výstavbu optiky mají starostové ve svých rukách

Jak mohou samosprávy podpořit výstavbu optiky ve svých obcích? Proč někteří starostové či starostky zavádění optiky komplikují? Co je to robotická výstavba? Nejen to se dočtete v článku, který vznikl na základě CETIN podcastu s Petrem Ducháčkem.

Petr je šéf regionálního týmu koordinátorů, tzv. ABC (Area Business Coordinator), který má na starost rozvoj infrastruktury CETINu v různých koutech České republiky. „Se starostkami a starosty, případně dalšími zástupci obcí a měst, vyjednáváme podmínky pro výstavbu naší optické sítě.“

Jeho kariéře v CETINu předcházela zajímavá, a pro současnou pozici obohacující, profesní dráha. Vystudoval IT a svou profesní kariéru začal v roce 2008 v oblasti sociálních sítí, které byly v té době ještě v plenkách.

Ve svých 23 letech se rozhodl kandidovat na starostu jeho rodné obce Drnovice. Vyhrál a stal se tehdy nejmladším starostou v Česku. „Pracoval jsem dvě volební období. Byla to perfektní zkušenost, za kterou jsem moc rád. Je to ta nejlepší práce, kterou může člověk dělat,“ zavzpomínal Petr.

Vyhrál i třetí volby, ale rozhodl se v pozici starosty už dál nepokračovat a z politiky odejít. Začal pracovat v oblasti telekomunikací, které mu byly vždy velmi blízké. V době, kdy T-Mobile začal budovat vlastní optickou síť, dával do kupy tým, který by jednal se samosprávami. „Dostal jsem nabídku tento tým vést. Byla to skvělá příležitost, kterou jsem mohl po starostování využít.“

Pak přešel do CETINu, kde dostal za úkol postavit podobně zaměřený tým. „Prvně jsem musel ideu regionálních koordinátorů obhájit. Sám jsem navštěvoval města a obce a se starosty vyjednával podmínky pro naše první projekty plošné výstavby optické sítě. Časem jsem přijímal nové kolegy a stavěl tým, který dnes čítá asi čtyřicet členů.“

Výstavba optiky často závisí na přístupu starostů a starostek
Oddělení regionálního rozvoje obchodu a infrastruktury má dnes čtyři regionální týmy a k tomu tým řešící akvizice a presales. „Každý koordinátor musí zástupcům obce nejprve představit projekt výstavby a následně pro CETIN vyjednat co možná nejvýhodnější podmínky. Potom projekt předáváme na oddělení plánování a ještě ho pak musíme obhájit u investiční komise,“ vysvětlil Petr, co předchází tomu, než určitou lokalitu k výstavbě vybereme.

„Se starosty a starostkami musí koordinátor vyjednat také určitou formu propagace, aby se k nové síti připojilo co nejvíce lidí, a byznysově se to CETINu vyplatilo.“

Většina starostů je podle Petra výstavbě otevřená, často dokonce nadšená. Existují ale i tací, kteří výstavbu odmítají. „Celkem je těch negativních asi dvacet procent. Jsou to například konzervativci, kteří nechtějí nechat rozebrat nový chodník nebo rozkopat silnici, abychom tam mohli položit novou síť. Mám pro ně pochopení, protože jako bývalý starosta dobře vím, jak je složité a drahé takový nový chodník postavit. Ale na druhou stranu je to velmi krátkozraké, protože optika je investice na desetiletí. Další skupinu jsem nazval ‚mazaní‘. Ti si myslejí, že když je CETIN velká korporace, tak jim společně s výstavbou zaplatí i novou silnici nebo chodník. Tak to ale nefunguje. Poslední skupinu označuji jako spravedlivé, kteří nám výstavbu dovolí jenom v případě, že připojíme všechny, včetně opuštěných hájenek, což se nám ale bohužel ekonomicky většinou nevyplatí.“

Výstavbu také komplikuje různý výklad legislativy ze stran úřadů a samospráv. „Často ignorují naše práva, která vyplývají ze zákona, nebo si ho vykládají podle sebe. Nedodržují například termíny, chtějí po nás dokumenty, které dle zákona dodávat nemusíme, nebo nechtějí vydávat vyjádření, na která nárok máme. Často také požadují platby za tzv. služebnosti v částkách mnohem vyšších, než určuje legislativa,“ vysvětlil Petr.

To vše protahuje a komplikuje výstavbu. „Klíčová je podpora samosprávy. Pokud se nám podaří zkoordinovat naši výstavbu s rekonstrukcí ulice nebo nám obec sníží poplatky či se dokonce podílí na zemních pracech, zvyšuje tím šanci na úspěch projektu – můžeme pak připojit víc domů, na které by jinak nezbyly peníze.“

Robotická výstavba optiky do rodinných domů
CETIN se v současnosti soustředí na výstavbu optiky především pro rodinné domy, a to nejen na vesnicích, ale i ve městech. „Snažíme se prosazovat nové technologie, například robotickou výstavbu. Jde o velmi čistou a rychlou práci. Žádné díry, žádné kopy hlíny, minimální překážky pro obyvatele. Jde o microtrenching, kdy fréza prořízne asfalt a sací bagr odsaje nepořádek. Pak položíme kabel, připojíme domy, drážku zalijeme asfaltem a je hotovo. Za den zvládneme stovky metrů.“

Kromě microtrenchingu používáme třeba i nadzemní vedení. „V posledních dvou letech jsme takto připojili vyšší desítky obcí. Využíváme původní telefonní podpěry. Díky úpravě zákona můžeme stavět i úplně nové. Je to velmi rychlé a za rozumné náklady. Optické kabely jsou navíc docela tenké, takže překonáváme i estetický problém.“

CETIN se účastní i dotačního programu EU na pokrývání tzv. bílých míst v České republice. „Jde o tzv. bílá místa, která dosud nejsou připojená k vysokorychlostnímu internetu. Nejsou totiž komerčně zajímavá pro žádné operátory, EU proto výstavbu z části dotuje.“

Pokud by se starostky nebo starostové rozhodli, že ve svých obcích chtějí optiku, stačí podle Petra udělat jednoduchý krok. „Je potřeba se podívat na web www.cetin.cz/developeri-a-verejna-sprava, kde je možné najít kontakt na příslušného regionálního koordinátora (ABC). S nimi se mohou spojit a společně pak zkusit vymyslet nějaké řešení,“ poradil manažer týmu regionálního rozvoje na závěr.