Press releases

CETIN uzavřel se společností T-Mobile smlouvu o spolupráci při výstavbě optických přípojek FTTH

CETIN uzavřel se společností T-Mobile smlouvu o spolupráci při výstavbě optických přípojek FTTH

Firmy věří, že společný projekt přispěje k jejich snaze zpřístupnit nejmodernější optickou síť co největšímu počtu domácností v Česku

V Praze dne 17. 12. 2020 - Podle nejnovějšího indexu digitální ekonomiky a společnosti, který pravidelně publikuje Evropská komise, má optiku do domu (FTTH/B, Fiber to the Home/Building) k dispozici pouze 29 % tuzemských domácností. Existují přitom lokality, ve kterých je výstavba drahá nebo jiným způsobem komplikovaná, a do řady z nich jednotliví operátoři prakticky nemohou investovat. CETIN a T-Mobile se proto rozhodly realizovat část plánované výstavby optických přípojek společně.

„Evropský cíl gigabitové společnosti, tedy záměr připojit všechny domácnosti přípojkou o rychlosti 1 Gb/s, je velmi ambiciózní, nicméně správný. Jsme rádi, že tímto projektem můžeme dílčím způsobem přispět k jeho naplnění,“ komentuje uzavření spolupráce generální ředitel CETINu Martin Škop. „Chceme tak přinést nejmodernější internet většímu počtu domácností a dostat se s výstavbou i do míst, kde bychom za normálních okolností samostatně stavět nemohli,“ doplňuje.

Infrastrukturu, kterou CETIN a T-Mobile v rámci projektu vybudují, si navzájem zpřístupní a obě firmy na ní budou nabízet své služby. V případě CETINu půjde o velkoobchodní nabídku optického internetu s rychlostí 1 Gb/s a plné portfolio služeb poskytovatelů, kteří pevnou síť CETINu využívají. První domácnosti by takto měly být připojené už ve druhé polovině příštího roku.

Vedle spolupráce se společností T-Mobile CETIN dál masivně investuje do vlastní výstavby optických přípojek FTTH s cílem do sedmi let připojit optickou sítí 1 000 000 českých domácností.

 

Kontakt:
Klára Zavadilová
Tel.: +420 734 159 779
Email: klara.zavadilova@cetin.cz

 

O společnosti CETIN

Společnost CETIN vlastní, provozuje a modernizuje největší síť elektronických komunikací pokrývající 99,6 % populace České republiky.

Poskytujeme infrastrukturní služby pevných a mobilních sítí, datové služby pro korporátní sítě a pronájem datových center a zajišťujeme mezinárodní hlasové služby, a to pro domácí i zahraniční poskytovatele. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního poskytovatele, naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti za férových podmínek pro všechny operátory.

Jsme členem skupiny PPF.

O PPF

Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na rozvíjení tradičních i nových odvětví, budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 44 miliard eur a zaměstnává celosvětově 98 000 lidí (k 30. 6. 2020). Daně z příjmu hradí společnosti ze skupiny PPF v každé z 25 zemí, kde podnikají a tvoří zisk. 

 

www.ppf.cz
www.twitter.com/SkupinaPPF
www.linkedin.com/company/ppfgroup