CCTV a osobní údaje

Administrativní objekty a další vybrané objekty společnosti CETIN a.s., jsou za účelem monitoringu bezpečnostní situace (ochrana majetku, života a zdraví osob, zajištění pořádku) a možnosti jejího následného vyhodnocení, případně předání orgánům činným v trestním řízení vybaveny dohledovými kamerovými systémy (CCTV) se záznamem s maximální dobou uchování osobních údajů po 30 kalendářních dnů od okamžiku pořízení záznamu.

Správcem osobních údajů je společnost CETIN a.s., IČO 04084063. Osobní údaje jsou kategorizovány v rozsahu obrazových záznamů údajů subjektů. Příjemcem osobních údajů jsou orgány činné v trestním řízení a subjekty údajů.

Dotčené subjekty jsou o prováděném monitoringu kamerovým systémem informováni prostřednictvím informačních tabulek.