PROGRAM INTERNSHIP

Studentům vyšších ročníků VŠ a doktorandům nabízíme možnost propojit teorii s praxí v našem rozvojovém programu. Stáž trvá 1 rok, práce probíhá formou DPČ (max. 20 hodin týdně) a nejúspěšnějším z vás nabídneme po skončení stáže práci.

CO VÁS V PROGRAMU ČEKÁ?

  • Internship Welcome Day – první setkání pro základní orientaci ve firmě
  • Mentor – přidělíme vám zkušeného kolegu, který vám pomůže s adaptací a plněním úkolů, bude vám poskytovat zpětnou vazbu a cenné rady
  • Školení, workshopy a exkurze – v rámci stáže se můžete účastnit i našeho rozvojového programu
  • „Kolečko“ – seznámíte se s fungováním firmy na různých pracovištích, zapojíte se do různých týmových projektů a budete spolupracovat i s vedením firmy
  • Podpora ve studiu – podpoříme vás při zpracování diplomové práce nebo výzkumu, který se týká našeho oboru

Máte zájem o stáž v CETINu? Každoročně od května do září vypisujeme stáže na následující období v sekci VOLNÁ MÍSTA. Stačí vyplnit dotazník pod danou pozicí a přiložit své CV.

Potřebujete více informací? Kontaktujte HR@cetin.cz nebo sledujte náš Facebook.

ABSOLVENTI PROGRAMU INTERNSHIP

Anna Kalašnikovová, PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Anna Kalašnikovová

„Když jsem si loňské léto hledala jakožto studentka Právnické fakulty UK nastupující do druhého ročníku praxi ke studiu, ani jsem nedoufala v práci jinou nežli běžné recepční či pochůzkářky v advokátní kanceláři. Když jsem viděla inzerát CETINu hledající studenty do právního oddělení, neváhala jsem ani chvíli.“

„Na práci se mi líbí, že se nejedná jen o brigádu či obyčejnou studentskou výpomoc, ale že se nás snaží v CETINu skutečně kariérně rozvíjet – a to jak z hlediska firmy jako celku, tak v mém oddělení, na kterém pracuji. Pro stážisty je připraven celoroční program, během kterého jsme absolvovali mimo jiné workshop osobního rozvoje, setkání s vedením a další networkingové akce.“

„Co se týče právního oddělení, na kterém pracuji, setkala jsem se jak s korporátní, telekomunikační tak i pracovněprávní agendou či s průmyslovými právy. Nejlepší na tom je, že mám jedinečnou příležitost dostat se k věcem, ke kterým by se jiní mladší studenti dostali těžko; ať už se například jednalo o účast na valné hromadě akcionářů či práce se smlouvami v hodnotě miliard korun. Mám možnost nahlédnout do zákulisí chodu obrovské firmy a i do toho, jak funguje podnikové právo.“

„Dalšími příjemnými věcmi v CETINu je i naše skvělá parta stážistů, se kterou se pravidelně setkáváme, relativně flexibilní pracovní doba, celofiremní akce jako prohlídka Ústřední telekomunikační věže na Žižkově, Vánoční jarmark nebo třeba zaměstnanecká open-air událost „Jdeme na jedno!“. Tak neváhejte a pojďte k nám do CETINu!“Martin Sudík, ROZVOJ INFRASTRUKTURY PŘÍSTUPOVÉ SÍTĚ

Martin Sudík

„Na stáž jsem nastoupil v posledním semestru bakalářského studia, obor Komunikace, multimédia a elektronika – Komunikační technika. Hlavní motivací bylo získání zkušeností a slušná finanční odměna byl celkem příjemný bonus. Praxi jsem neměl téměř žádnou, jen teoretické znalosti. Občas nás ve škole pustili k nějakému měření, ale to co se pak člověk naučí tady, se s tím nedá ani náhodou srovnávat. Ve škole trvá poměrně dlouho, než se nasadí do výuky věci, které jsou aktuální. Ale v praxi se neustále pracuje s něčím, co je „živé“ a aktuální. Dá se říct, že půl roku v práci je jako 1-2 roky ve škole. Má to i pozitivní dopad na studium. Začaly mi víc docházet souvislosti a při přednáškách jsem pak mohl jít víc do hloubky a ptát se na detaily. Souběžně se stáží v CETINu jsem dostudoval i inženýrské studium.“

„Za dva a půl roku jsem se dostal k opravdu zajímavým činnostem. Zmínil bych práci v optické laboratoři, provedení kalibrace MP, testy optických komponent a přístrojů, optická měření, správu webových stránek, přípravu podkladů pro vnitropodnikové školení a samotné školení interních zaměstnanců, přípravu technických specifikací pasivních prvků optické infrastruktury, participaci na výběrových řízeních a mnoho dalšího.“

„Díky stáži jsem získal praxi, nasbíral cenné kontakty a dostal se do povědomí lidí v oboru. Po dokončení studia jsem v CETINu nastoupil na hlavní pracovní poměr.“