Vytyčení sítí

Obecné informace k vytyčování sítí

Vytyčení sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zajišťují vybrané firmy, které splňují požadavky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro poskytování této služby.

Současně s Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. obdrží stavebník nebo jím pověřený subjekt seznam firem, které v dotčené lokalitě vytyčení sítí provádí.

Pokud má stavebník nebo jím pověřený subjekt zájem o vytyčení sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., může se obrátit přímo na některou z firem nebo na vnitřní složky Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze zmíněného seznamu.

 

Ceník vytyčování sítí vnitřními složkami Česká telekomunikační infrastruktura a.s.


Pokud se stavebník nebo jím pověřený subjekt obrátí na některou z firem uvedených v seznamu, vstoupí s touto firmou do obchodně smluvního vztahu, který jasně definuje rozsah, termín i cenu zakázky (vytyčení).

Po provedení vytyčení pak stavebník nebo jím pověřený subjekt postupuje dle pokynů uvedených v Zápise o vytyčení podzemních vedení SEK.

Jestliže se jedná o prokazatelnou havárii a na seznamu uvedené firmy nemají možnost v požadovaném čase vytyčení provést, kontaktuje stavebník nebo jím pověřený subjekt pro zajištění vytyčení dispečink společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., telefonní číslo 267 267 001.