Vytyčení sítí

Obecné informace k vytyčování sítí

Vytyčení sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zajišťují vybrané firmy, které splňují požadavky společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pro poskytování této služby.

Současně s Vyjádřením o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. obdrží stavebník nebo jím pověřený subjekt seznam firem, které v dotčené lokalitě vytyčení sítí provádí.

Pokud má stavebník nebo jím pověřený subjekt zájem o vytyčení sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., může se obrátit přímo na některou z firem nebo na vnitřní složky Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze zmíněného seznamu.

 

Ceník vytyčování sítí vnitřními složkami Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Položka

Cena

21% DPH

Cena vč. DPH

Zpracování dokumentace k vytyčení trati kabelového vedení - jeden případ

543 Kč

114 Kč

657 Kč

Cena za provedení vytyčení - každá započatá hodina včetně dopravy

1576 Kč

331 Kč

1907 Kč


Pokud se stavebník nebo jím pověřený subjekt obrátí na některou z firem uvedených v seznamu, vstoupí s touto firmou do obchodně smluvního vztahu, který jasně definuje rozsah, termín i cenu zakázky (vytyčení).

Po provedení vytyčení pak stavebník nebo jím pověřený subjekt postupuje dle pokynů uvedených v Zápise o vytyčení podzemních vedení SEK.

Jestliže se jedná o prokazatelnou havárii a na seznamu uvedené firmy nemají možnost v požadovaném čase vytyčení provést, kontaktuje stavebník nebo jím pověřený subjekt pro zajištění vytyčení dispečink společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., telefonní číslo +420 238 461 111.