Vrcholové vedení

Juraj Šedivý
generální ředitel
Filip Cába
ředitel jednotky Finance
Vladimír Filip
ředitel jednotky Páteřní síť
Michal Frankl
ředitel jednotky Business Support
Petr Gazda
ředitel jednotky Přístupová síť
Petr Holý
ředitel jednotky Provoz sítě
Jiří Nováček
ředitel jednotky Informační technologie
Vít Koucký
ředitel jednotky Obchod
Ľubomír Bubelíny
ředitel jednotky Právní záležitosti
Milena Synáčková
ředitelka jednotky Lidské zdroje a podpůrné služby