Vedení společnosti

Představenstvo

Martin Vlček 
předseda představenstva

Martin Vlček má bohaté zkušenosti v investiční a finanční oblasti. Před svým působením v O2 Slovakia na pozici generálního ředitele pracoval jako investiční ředitel skupiny PPF a současně byl zodpovědný i za finance v O2 Czech Republic. V minulosti působil jako extérní poradce PPF a společnosti PMU CZ. V letech 2002 až 2011 pracoval pro Penta Investments v pozici investičního manažera.

 

Petr Slováček
místopředseda představenstva

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu – obor telekomunikace. Absolvoval postgraduální kurz Master of Business Telecommunications (M.B.T.) Technické univerzity Delft v Nizozemsku. Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 přišel do společnosti SPT TELECOM (právní předchůdce společnosti O2 Czech Republic) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. V červnu 2003 byl zvolen 2. místopředsedou představenstva ČESKÉHO TELECOMU, následně v O2 Czech Republic zastával pozici viceprezidenta pro provoz a místopředsedy představenstva. V současné chvíli je generálním ředitelem společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

 

Michal Frankl
člen představenstva

Vystudoval Bankovní institut Vysoká škola Praha a Právnickou fakultu Janka Jesenského. Po roce 1989 podnikal v oblasti tvorby software pro ekonomiku. V roce 1996 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poté byl náměstkem ministra financí zodpovědným za sekci daní, cel a informatiky. Působil také jako náměstek ministra informatiky s odpovědností zejména za oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Je jedním z hlavních autorů zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Od roku 2005 do 2009 byl členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. V letech 2014 a 2015 byl členem představenstva společnosti O2 Czech Republic. Nyní zastává pozici ředitele jednotky Business Support ve společnosti CETIN.

Dozorčí rada

Ladislav Chvátal
předseda dozorčí rady

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Do skupiny PPF přišel v roce 1994. V rámci skupiny PPF pracoval v celé řadě vedoucích klíčových pozic. Od roku 1998 do roku 2007 jako CEO řídil rozvoj a mezinárodní expanzi skupiny Home Credit. Zároveň působil v roli výkonného ředitele skupiny PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování s odpovědností za strategické řízení eBanky a ČP Leasingu. V letech 2009 až 2014 působil ve vedení PPF Partners. Od roku 2011 je odpovědný za budování a rozvoj agroholdingu RAV v Ruské federaci. Od června 2015 zastává funkci předsedy dozorčí rady PPF banky a člena dozorčí rady PPF a.s.

 

Lubomír Král
místopředseda dozorčí rady

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studoval též Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi zahájil v advokacii. V letech 1997 až 1999 pracoval v právním oddělení vypořádacího centra Burzy cenných papírů Praha. Ve skupině PPF působí od roku 1999 jako ředitel právního oddělení Skupiny a od března 2007 též zastává funkci člena představenstva PPF a.s. Od roku 2014 je členem představenstva Home Credit B. V., od listopadu 2014 je členem představenstva PPF Financial Holdings B.V.

 

Vladimír Mlynář
člen dozorčí rady

Je členem vrcholového vedení skupiny PPF od srpna 2010 a je zodpovědný za Public relations a spolupráci skupiny s veřejným sektorem. Po úspěšné kariéře novináře vstoupil v roce 1998 do politiky, kde působil až do roku 2005 opakovaně jako ministr a poslanec; v roce 2010 byl rovněž šéfporadcem předsedy vlády. V letech 2008 - 2009 pracoval pro společnost O2 Czech Republic. Vladimír Mlynář je od června 2015 členem představenstva PPF a.s.