Vedení společnosti

Představenstvo

Juraj Šedivý
předseda představenstva

Juraj Šedivý získal MBA titul na Rochester Institute of Technology v New Yorku a inženýrský titul na Univerzitě v Nitře. V roce 1997 nastoupil na pozici Výkonného ředitele pro plánování a kontroling ve společnosti Český Telecom, od roku 2001 pak zastával pozici Víceprezidenta pro finance a podpůrné služby. V letech 2003 až 2009 se stal prvním Více prezidentem představenstva společnosti a mezi roky 2006 a 2009 byl Výkonným ředitelem Telefónica O2 Slovakia. Zastával široké portfolio pozic v oblasti finančního kontrolingu ve společnosti Johnson & Johnson v USA i České republice, byl finančním ředitelem Globtelu, součásti France Telecom Group, a investičním partnerem v oblasti softwarového inženýrství. Od ledna 2019 je Juraj Šedivý Generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti CETIN.

 

Filip Cába
místopředseda představenstva

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu a po krátkém angažmá ve společnosti ČEZ nastoupil do týmu korporátních financí ve společnosti Český Telecom. Kromě zmíněných korporátních financí zde pracoval také v odděleních nákupu a kontrolingu. V roce 2008-2009 působil ve společnosti Telefonica UK, kde byl zodpovědný ze vedení týmu vyhodnocování efektivity síťových projektů pro region Evropa. Od vzniku CETINu zastává pozici Finančního ředitele společnosti.

 

Michal Frankl
člen představenstva

Vystudoval Bankovní institut Vysoká škola Praha a Právnickou fakultu Janka Jesenského. Po roce 1989 podnikal v oblasti tvorby software pro ekonomiku. V roce 1996 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poté byl náměstkem ministra financí zodpovědným za sekci daní, cel a informatiky. Působil také jako náměstek ministra informatiky s odpovědností zejména za oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Je jedním z hlavních autorů zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Od roku 2005 do 2009 byl členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. V letech 2014 a 2015 byl členem představenstva společnosti O2 Czech Republic. Nyní zastává pozici ředitele jednotky Business Support ve společnosti CETIN.

Dozorčí rada

Martin Vlček  
předseda dozorčí rady

Martin Vlček získal za svého působení v Penta Investments do roku 2011 bohaté zkušenosti ve finanční a investiční oblasti, které následně zúročil na pozici Investičního ředitele skupiny PPF. Po vstupu PPF na pole podnikání v telekomunikační oblasti v roce 2013 se stal CEO společnosti O2 Slovakia a zároveň byl zodpovědný za finance v O2 Czech Republic. V roce 2015 se podílel na funkčním a právním rozdělení O2 Czech Republic na maloobchodní a velkoobchodní část. Od založení společnosti CETIN až do konce roku 2018 vykonával funkci předsedy představenstva CETIN. Od roku 2019 je předsedou dozorčí rady společnosti CETIN a dohlíží na proces konsolidace telekomunikačních aktiv v Regionu střední a východní Evropy.

 

Petr Slováček
místopředseda dozorčí rady

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu – obor telekomunikace. Absolvoval postgraduální kurz Master of Business Telecommunications (M.B.T.) Technické univerzity Delft v Nizozemsku. Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 přišel do společnosti SPT TELECOM (právní předchůdce společnosti O2 Czech Republic) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. V červnu 2003 byl zvolen 2. místopředsedou představenstva ČESKÉHO TELECOMU, následně v O2 Czech Republic zastával pozici viceprezidenta pro provoz a místopředsedy představenstva. Od roku 2015 působil jako generální ředitel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

 

Lubomír Vinduška 
člen dozorčí rady

Ve společnosti CETIN a jejích právních předchůdců pracuje nepřetržitě od roku 1979. V letech 1998 - 2014 byl členem dozorčích rad těchto společností, z toho více než 12 let jejich 2.místopředsedou. Absolvoval kurz finance pro členy správních orgánů a kurz mezinárodní účetní standardy.