Vedení společnosti

Představenstvo

Juraj Šedivý
předseda představenstva

Juraj Šedivý získal MBA titul na Rochester Institute of Technology v New Yorku a inženýrský titul na Univerzitě v Nitře. V roce 1997 nastoupil na pozici Výkonného ředitele pro plánování a kontroling ve společnosti Český Telecom, od roku 2001 pak zastával pozici Víceprezidenta pro finance a podpůrné služby. V letech 2003 až 2009 se stal prvním Více prezidentem představenstva společnosti a mezi roky 2006 a 2009 byl Výkonným ředitelem Telefónica O2 Slovakia. Zastával široké portfolio pozic v oblasti finančního kontrolingu ve společnosti Johnson & Johnson v USA i České republice, byl finančním ředitelem Globtelu, součásti France Telecom Group, a investičním partnerem v oblasti softwarového inženýrství. Od ledna 2019 je Juraj Šedivý Generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti CETIN.

 

Filip Cába
místopředseda představenstva

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu a po krátkém angažmá ve společnosti ČEZ nastoupil do týmu korporátních financí ve společnosti Český Telecom. Kromě zmíněných korporátních financí zde pracoval také v odděleních nákupu a kontrolingu. V roce 2008-2009 působil ve společnosti Telefonica UK, kde byl zodpovědný ze vedení týmu vyhodnocování efektivity síťových projektů pro region Evropa. Od vzniku CETINu zastává pozici Finančního ředitele společnosti.

 

Michal Frankl
člen představenstva

Vystudoval Bankovní institut Vysoká škola Praha a Právnickou fakultu Janka Jesenského. Po roce 1989 podnikal v oblasti tvorby software pro ekonomiku. V roce 1996 byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poté byl náměstkem ministra financí zodpovědným za sekci daní, cel a informatiky. Působil také jako náměstek ministra informatiky s odpovědností zejména za oblast elektronických komunikací a poštovních služeb. Je jedním z hlavních autorů zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Od roku 2005 do 2009 byl členem Rady Českého telekomunikačního úřadu. V letech 2014 a 2015 byl členem představenstva společnosti O2 Czech Republic. Nyní zastává pozici ředitele jednotky Business Support ve společnosti CETIN.

Dozorčí rada

Lubomír Král
místopředseda dozorčí rady

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studoval též Vysokou školu ekonomickou v Praze. Praxi zahájil v advokacii. V letech 1997 až 1999 pracoval v právním oddělení vypořádacího centra Burzy cenných papírů Praha. Ve skupině PPF působí od roku 1999 jako ředitel právního oddělení Skupiny a od března 2007 též zastává funkci člena představenstva PPF a.s. Od roku 2014 je členem představenstva Home Credit B. V., od listopadu 2014 je členem představenstva PPF Financial Holdings B.V.

 

Petr Slováček
člen dozorční rady

Vystudoval ČVUT Praha, Elektrotechnickou fakultu – obor telekomunikace. Absolvoval postgraduální kurz Master of Business Telecommunications (M.B.T.) Technické univerzity Delft v Nizozemsku. Po studiu pracoval ve Výzkumném ústavu telekomunikací Praha. V roce 1989 přišel do společnosti SPT TELECOM (právní předchůdce společnosti O2 Czech Republic) a pracoval v oborech spojovací techniky, technickém rozvoji, v projektech řízení sítě a OSS. V červnu 2003 byl zvolen 2. místopředsedou představenstva ČESKÉHO TELECOMU, následně v O2 Czech Republic zastával pozici viceprezidenta pro provoz a místopředsedy představenstva. Od roku 2015 působil jako generální ředitel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).

 

Martin Vlček 
člen dozorčí rady

Martin Vlček má bohaté zkušenosti v investiční a finanční oblasti. Před svým působením v O2 Slovakia na pozici generálního ředitele pracoval jako investiční ředitel skupiny PPF a současně byl zodpovědný i za finance v O2 Czech Republic. V minulosti působil jako extérní poradce PPF a společnosti PMU CZ. V letech 2002 až 2011 pracoval pro Penta Investments v pozici investičního manažera.