KPI REPORT GARANTOVANÝCH PARAMETRŮM KVALITY (SLA) VELKOOBCHODNÍCH SLUŽEB

Účel publikovaných dat

Přehledy parametrů KPI garantovaných parametrů kvality (SLA) vybraných velkoobchodních služeb, jež naleznete níže ke stažení, Vám poskytnou informace o hlavních sledovaných provozních parametrech služby. Data jsou publikována v kumulované podobě za měřené období.

Přesnost publikovaných dat

Prezentovaná data jsou naměřena z podpůrných řídicích systémů CETIN. Časy a doby řešení jsou databázové položky těchto automatických systémů. Časy a doby řešení jsou automaticky zohledněny v případech, kdy nebyla zajištěna součinnost Poskytovatele, případně Účastníka Poskytovatele. Automatické výstupy naměřených KPI mohou být v odůvodněných případech manuálně verifikovány. Faktory, jež ovlivňují přesnost publikovaných dat, jsou vymezeny v přehledu konkrétní služby.

Kontakt

Pro detailní otázky a připomínky ke zveřejněným údajům se obraťte na svého obchodního zástupce CETIN.

 

 

Velkoobchodní služba

Sledované období

Soubor ke stažení

Služby širokopásmového přístupu

1Q/2018

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

1Q/2018

LLU SLA reporting

Služby širokopásmového přístupu

4Q/2017

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

4Q/2017

LLU SLA reporting

Služby širokopásmového přístupu

3Q/2017

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

3Q/2017

LLU SLA reporting

Služby širokopásmového přístupu

2Q/2017

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

2Q/2017

LLU SLA reporting

Služby širokopásmového přístupu

1Q/2017

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

1Q/2017

LLU SLA reporting

Služby širokopásmového přístupu

4Q/2016

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

4Q/2016

LLU SLA reporting

Služby širokopásmového přístupu

3Q/2016

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

3Q/2016

LLU SLA reporting

Služby širokopásmového přístupu

2Q/2016

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

2Q/2016

LLU SLA reporting

Služby širokopásmového přístupu

1Q/2016

Broadband SLA reporting

Služby zpřístupnění účastnického vedení

1Q/2016

LLU SLA reporting