RADO – Referenční nabídka přístupu ke koncovým úsekům datových okruhů

Proč využít nabídku přístupu ke koncovým úsekům RADO?

Nabídka špičkových telekomunikačních služeb pokrývající celé území České republiky.

Hlavní výhody nabídky přístupu ke koncovým úsekům RADO

 • Vybudování infrastruktury poskytovatele bez vlastních investic
 • Pokrytí celé České republiky
 • Flexibilita a vstřícnost při vytváření a nastavení služeb
 • Nepřetržitý dohled 24/7
 • Záložní přístupový okruh za cenově zvýhodněných podmínek
 • Širší podpora síťových technologií (TDM, Ethernet)
 • Online ověření dostupnosti služeb na zadané adrese
 • Možnost expresního zřízení služby
 • Varianty poskytovaných SLA
 • Možnost využití různých druhů technologií – optika, metalika, radio

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou referenční nabídkou RADO včetně veškerých technických a cenových parametrů a stane se tak vaším důvěrným průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit a pro vlastní start spolupráce.

RADO – Reference Access Data Offer


Akční nabídka - START 2/2019

Od 1. 4. 2019 do  31. 7. 2019 platí pro službu Carrier Ethernet Access ve vybraných symetrických variantách. Detailní podmínky akce naleznete v zabezpečené zóně. Případně kontaktujte svého obchodního zástupce nebo zašlete zprávu na adresu sales@cetin.cz.

Akční nabídka - START 1/2019

Od 1. 1. 2019 do  30. 4. 2019 platí pro službu Carrier Ethernet Access ve vybraných asymetrických variantách. Detailní podmínky akce naleznete zde. Případně kontaktujte svého obchodního zástupce nebo zašlete zprávu na adresu sales@cetin.cz.


RADO je referenční nabídka přístupu ke koncovým úsekům, která je určena pro poskytovatele telekomunikačních datových služeb koncovým odběratelům. Těmi jsou především střední a velké organizace. RADO umožňuje odběratelům dodávku datových služeb v rychlostech od 64kbit/s po 300Mbit/s. Nabídka služeb RADO je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení.

Nabídka RADO se skládá z několika bloků, jež dohromady pro telekomunikační poskytovatele tvoří skutečně flexibilní prostředí pro vytváření produktů vlastním odběratelům služeb.

Nabídka je složena z:

 • přístupového okruhu připojujícího zákazníka poskytovatele prostřednictvím metalického, optického nebo bezdrátového přístupového okruhu do sjednané kolokace poskytovatele v krajském městě

 • služby Simple Interface, jež zahrnují i tranzitní kapacitu v rámci zvoleného kraje

Služba nabízí ke každému primárnímu okruhu možnost vybudovat a provozovat záložní (sekundární) okruh za cenově zvýhodněných podmínek.

Přístup

Asymetrické přenosové rychlosti - Carrier Ethernet Access (CEA) :

 • 512/128 kbit/s, 2048/256 kbit/s, 4096/512 kbit/s, 16/1 Mbit/s, 24/2 Mbit/s, 40/4 Mbit/s

Symetrické přenosové rychlosti Carrier Ethernet Access:

 • 64 kbit/s, 128 kbit/s, 256 kbit/s, 512 kbit/s, 1024 kbit/s, 2Mbit/s, 4 Mbit/s, 6 Mbit/s, 8 Mbit/s, 10 Mbit/s, 12 Mbit/s, 14 Mbit/s, 16 Mbit/s, 18 Mbit/s, 20 Mbit/s, 30 Mbit/s, 40 Mbit/s, 50 Mbit/s, 100 Mbit/s, 150 Mbit/s, 300 Mbit/s

Rozhraní v koncovém bodě:

 • 100BASE-TX
 • 1000BASE-T
 • 1000BASE-LX (10km)
 • 1000BASE-LH/ZX (40km)

Rozhraní služby Simple Interface CEA:

 • 1000BASE-LX (10km)
 • 1000BASE-LH/ZX (40km)
 • 10GBASE-LR (10km)

Carrier TDM Access (CTA)

Služba poskytuje přenosovou kapacitu mezi koncovým bodem sítě CETIN a předávacím bodem od rychlosti 64kbit/s až do rychlosti 34 Mbit/s. Služba je vždy synchronní.

Druhým cenovým prvkem služby je proces Simple Interface CTA, který zahrnuje tranzit v rámci kraje a předávací rozhraní mezi sítí CETIN a poskytovatelem v podobě strukturovaného přístupu o kapacitě 155 Mbit/s (STM-1).

Přehled rychlostních variant:

Rychlost CTA

Synchronní

64 kbit/s

128 kbit/s

256 kbit/s

512 kbit/s

768 kbit/s

1024 kbit/s

2048 kbit/s

n x 2048 kbit/s

34 Mbit/s

 

Simple Interface CTA a Tranzit

 • Služba se objednává jako násobek STM-1, n x tj. 155Mbit/s
 • Služba je účtována podle počtu poskytnutých STM-1 v součtu za celou republiku

Carrier Ethernet Access (CEA)

Služba poskytuje přenosovou kapacitu mezi koncovým bodem sítě CETIN a předávacím bodem od asymetrické rychlosti 512/128 kbit/s až do symetrické rychlosti 300 Mbit/s.

Služba CEA má několik variant. Od základní služby bez výběru přístupové technologie, přes službu definovanou mikrovlným spojem v nekoordinovaných pásmech, až po garantované technologické řešení reprezentované variantou CEA Speci. 

Druhým cenovým prvkem služby je proces Simple Interface CEA, který zahrnuje tranzit v rámci kraje a předávací rozhraní mezi sítí CETIN a poskytovatelem v podobě 1 Gbit/s nebo 10 Gbit/s. Datová připojení mezi koncovým bodem v prostorech odběratele poskytovatele a předávacím bodem jsou v předávacím bodě ukončena jako jednotlivé VLAN dle specifikace IEEE 802.1q.

Přehled rychlostních variant:

Rychlost CEA

Asynchronní

Synchronní

512/128 kbit/s

2 Mbit/s

2048/256 kbit/s

4 Mbit/s

4096/512 kbit/s

6 Mbit/s

16/1 Mbit/s

8 Mbit/s

24/2 Mbit/s

10 Mbit/s

40/4 Mbit/s

12 Mbit/s

 

14 Mbit/s

 

16 Mbit/s

 

18 Mbit/s

 

20 Mbit/s

 

30 Mbit/s

 

40 Mbit/s

 

50 Mbit/s

 

100 Mbit/s

 

155 Mbit/s

 

300 Mbit/s

Simple Interface CEA a Tranzit

 • Služba se objednává s rychlostí 1Gbit/s nebo 10Gbit/s
 • Služba je účtována podle počtu poskytnutých služeb ekvivalentních primárních 10Gbpit/s v součtu za celou republiku

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

VLAN TRANSPARENT

Vlastnosti doplňkové služby VLAN transparent se liší v závislosti na tom, k jaké nosné službě je objednána:

CEA, CEA MW a VLAN TRANSPARENT

 • Pro asymetrické rychlosti od 16/1 a symetrické rychlosti 2 Mbit/s a vyšší je možné objednat doplňkovou službu  VLAN transparent
 • U služeb CEA a CEA MW umožní na straně UNI současný přenos rámců (EtherType 0x8100) s různými VLAN ID z rozsahu VLAN ID 2 – 4050
 • Není podporován QinQ přenos

CES (MET, OPT, MW) a VLAN TRANSPARENT

 • Doplňková služba VLAN Transparent pro CES (MET, OPT, MW) je poskytována pro symetrické rychlosti 2 Mbit/s a vyšší
 • U služby CES bez ohledu na její variantu (MET, OPT, MW) umožní tato doplňková služba na straně UNI VLAN Transparentní provoz a to i v režimu QinQ

PROJEKTOVÝ PRŮZKUM

 • K RADO službám nově realizovaným prostřednictvím mikrovlnné nebo optické přístupové technologie lze zajistit projektový průzkum s vypracováním základní dokumentace pro realizaci služby (projekt obsahuje přesnou specifikaci umístění technologie (MW, OPT) v/na objektu případně střeše, navrhované řešení bezpečného přístupu a studii vedení vnitřních tras – optických a metalických)

 EXPRESS SET UP 4

 • Doplnění portfolia Express Set Up o nový garantovaný Express Set Up
 • Realizace služby do 10ti pracovních dní
 • Sankce za pozdní zřízení až 1 měsíční poplatek za službu (den zpoždění sleva 10%)

BACKUP

 • Na existující přístupové síti lze realizovat backupové služby CEA se slevou
 • CETIN dodává Primár i Backup – úspory z rozsahu, proto nabízí slevu na Backup
 • Nabídka na Backup linku musí projít šetřením přes RTS scan, případně poptávkou
 • Nabídka Backupů bude nadále rozšiřována

Objednávkový systém a procesy

CETIN nabízí dva zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům:

 • B2B GW System Interface propojuje informační systémy poskytovatele se systémy CETIN
 • WEB Interface, který odbavuje menší počet požadavků bez nutné integrace informačních systémů

Obě varianty podporují objednávání služeb, jejich změny, zakládání tzv. trouble ticketů pro odstraňování závad ad.

B2B GW System Interface (SI)

 • Volání webové služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce strojovým rozhraním.
 • Komunikace probíhá mezi aplikací poskytovatele a aplikací CETIN.

WEB Interface (WI)

 • Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci poskytovatele.
 • Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně pro obsluhu zvoleným personálem na straně poskytovatele služby.

SLA

CETIN nabízí svým partnerům různé nástroje pro nepřetržité zvyšování kvality poskytovaných služeb a služby jejich dostupnosti a monitoringu:

 • SLA – rozdílné úrovně SLA pro služby umožňují vytvářet rozmanité koncové produkty.
 • Diagnostika poskytovaných služeb – formou seznamů služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě. Informace jsou dostupné v reálném čase.
 • Služba Kvalita

CETIN garantuje volitelnou službou SLA zaručenou měsíční dostupnost a rychlost odstranění poruchy služby. SLA je poskytováno ke službám přístupu ke koncovým úsekům, kde jsou definovány různé úrovně parametrů služby podle dostupnosti a limitu času rychlosti odstranění případné poruchy.  Úrovně parametrů SLA odpovídají různým technickým řešením, zejména v přístupovém vedení. Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost

Rychlost odstranění poruchy

Odezva po ohlášení poruchy

Délka přerušení z důvodu údržby a plánovaných prací

Jednotka

v %

hodiny

hodiny

hodiny/rok

SLA 99.0

99

12

1

10

SLA 99.5

99,5

8

1

10

SLA 99.7

99,7

6

1

10

SLA 99.9

99,9

4

1

10

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

10

 

Diagnostika poskytovaných služeb

 • Poskytuje informace formou seznamu jednotlivých služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě.
 • Seznam obsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených služeb.

Služba Kvalita

Služba definuje kvalitativní parametry a umožňuje poskytovatelům realizace v kratších lhůtách pro oblasti:

 • zřizování služeb
 • ověřování dostupnosti služeb

RTS Scan

Online Check umožňuje rychlý a jednoduchý způsob zjištění dostupnosti datové služby v síti CETIN, například pro okamžitou identifikaci poptávky koncového zákazníka poskytovatele. Použití nástroje lze rovněž automatizovat prostřednictvím B2B system interface napojeného na informační systém poskytovatele.

Více informací o službě najdete zde.

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CEP, využijte, prosím, následující odkaz.

Návrh smlouvy RADO

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.