Stanovisko k projednávané projektové dokumentaci

Scroll

Stanovisko k projednávané projektové dokumentaci

Typ požadavku
Pokud potřebujete projednat Veřejnoprávní smlouvu nebo Vzdání se práva odvolání obraťte se na pracovníka ochrany sítě, jehož kontakt je uveden ve Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací. Pokud Vyjádření ještě nemáte, můžete si o ně požádat elektronicky v internetové aplikaci Žádost.
Žadatel
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Pro zrychlení řešení prosíme o správné vyplnění.