Kolokace – nabídka umístění telekomunikačních zařízení v objektech CETIN

Proč využít nabídku Kolokace?

 • Rozsáhlá nabídka kolokačních míst pokrývajících Českou republiku

Hlavní výhody Kolokace

 • Špičkové technologické a provozní zázemí
 • Kolokace je nezbytnou komponentou pro vybrané CETIN služby

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Odborník CETIN vás provede celou nabídkou Kolokace včetně veškerých technických a cenových parametrů. To platí jako pro tento produkt, rovněž pro všechny produkty návazné. Specialisté CETIN se stanou vašimi průvodci pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit a pro vlastní start spolupráce.

Kolokace

Kolokace je služba umožňující poskytovatelům telekomunikačních služeb umístit v objektech společnosti CETIN zařízení nezbytná pro poskytování služeb RUO (zpřístupnění účastnického metalického vedení), RADO a RACO.

Služba Kolokace se skládá z produktů Fyzická kolokace, Vysunutá kolokace, Vzdálená kolokace a Jiné technické řešení kolokace. Součástí nabídky je řada doplňkových služeb zajišťujících přístupy do kolokačních prostor, jejich bezpečnost, osvětlení, napájení a řadu dalších.

Fyzická kolokace

Fyzická kolokace je služba umožňující nájemci (telekomunikační operátoři) umístit svá zařízení v budově hlavního rozvodu společnosti CETIN k připojení účastnických kovových vedení společnosti CETIN.

Přehled poskytovaných služeb:

 • Kolokační prostor
 • Přístup do kolokačního prostoru
 • Pásek na HR přidělený poskytovateli
 • Vnitřní spojovací kabel
 • Prvky pro uložení vnitřního spojovacího kabelu (např. kabelové rošty)
 • Klimatické podmínky
 • Osvětlení
 • Elektrické napájení
 • Vybavení detektory kouře a požáru
 • Zajištění bezpečnosti
 • Sběrný okruh nebo možnost instalace sběrného okruhu
 • Základní hygienické vybavení

Vzdálená kolokace

Vzdálená kolokace je služba umožňující nájemci (telekomunikační operátoři) umístit svá zařízení v objektu společnosti CETIN mimo budovu hlavního rozvodu.

Přehled poskytovaných služeb:

 • Kolokační prostor
 • Přístup do kolokačního prostoru
 • Pásek na HR přidělený poskytovateli
 • Vnější spojovací kabel
 • Prvky pro uložení vnějšího spojovacího kabelu (např. kabelové rošty)
 • Klimatické podmínky
 • Osvětlení
 • Elektrické napájení
 • Vybavení detektory kouře a požáru
 • Zajištění bezpečnosti
 • Sběrný okruh nebo možnost instalace sběrného okruhu
 • Základní hygienické vybavení

Vysunutá kolokace

Vysunutá kolokace je služba umožňující nájemci (telekomunikační operátoři) umístit svá zařízení v prostorách, ke kterým má společnost CETIN vlastnické nebo užívací právo, v dostupné vzdálenosti od příslušného rozvaděče v síti, k připojení účastnických kovových vedení společnosti CETIN pro poskytování služeb zpřístupnění.

Přehled poskytovaných služeb:

 • Kolokační prostor ( 1U/1/2 rack/1rack)
 • Přístup do kolokačního prostoru
 • Pásek na HR přidělený poskytovateli
 • Vnější/vnitřní spojovací kabel
 • Prvky pro uložení vnějšího spojovacího kabelu (např. kabelové rošty)
 • Osvětlení
 • Elektrické napájení
 • Zajištění bezpečnosti
 • Sběrný okruh z nadřazené kolokace nebo možnost instalace sběrného okruhu

Výhody Kolokace pro poskytovatele

 • Rozsáhlá nabídka kolokačních míst pokrývajících Českou republiku
 • Vysoká spolehlivost
 • Vysoká úroveň zabezpečení kolokačních prostor
 • Optimalizované náklady
 • Snadná integrace s dalšími CETIN produkty vyžadující Kolokaci

Návrh smlouvy Kolokace