RADO – REFERENCE ACCESS DATA OFFER

WHY RADO?

Provides top telecommunications services covering the entire territory of the Czech Republic.

MAIN BENEFITS OF RADO

 • No investments into the infrastructure roll-out required on the providers side;
 • The entire territory of the Czech Republic covered;
 • Flexible combination of services;
 • 24/7 network monitoring.

INTERESTED IN MEETING OR CALLING OUR EXPERT?

Experience the reliable and professional approach of CETIN. Our expert will take you through the entire RADO proposition explaining all the technical and price details. The CETIN expert will guide you through the entire process of contract negotiations, selection of suitable services and capacity and launch of cooperation.

RADO – Reference Access Data Offer

RADO is a service designed for providers of telecommunications data services providing data services to end users. The end users are usually medium-sized and large businesses. With RADO providers can use data services in the speeds ranging from 64kbps to 300Mbps, RADO is designed as a wholesale end-to-end solution.

The RADO proposition consists of several blocks providing a very flexible environment that can be used by telecommunications operators to develop competitive services for their end customers.

The offer consists of:

 • Access circuit connecting provider’s customer via metallic, fibre optic or wireless access with access circuit in agreed collocation of the provider in a district city.
 • Simple Interface services including also transit capacity within a specified district.

A secondary (back-up) circuit may be built together with the primary circuit; privileged conditions apply. 

Access

Asymmetric service speed - Carrier Ethernet Access (CEA) :

 • 512/128 kbps, 2048/256 kbps, 4096/512 kbps, 16/1 Mbps, 24/2 Mbips, 40/4 Mbps

Symmetric service speed Carrier Ethernet Access:

 • 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 512 kbps, 1024 kbps, 2Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps, 8 Mbps, 10 Mbps, 12 Mbps, 14 Mbps, 16 Mbps, 18 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps, 300 Mbps

Interface in demarcation point:

 • 100BASE-TX
 • 1000BASE-T
 • 1000BASE-LX (10km)
 • 1000BASE-LH/ZX (40km)

Interface Simple Interface CEA:

 • 1000BASE-LX (10km)
 • 1000BASE-LH/ZX (40km)
 • 10GBASE-LR (10km)

Carrier TDM Access (CTA)

The service provides a transmission capacity between the CETIN endpoint and the transfer point from 64 kbps up to 34 Mbps The service is always synchronous.

The second cost element of the service is the Simple Interface CTA process, which includes transit within the region and the transfer interface between the CETIN network and the 155 Mbps structured access provider (STM-1).

Speed variants:

 CTA speed

Synchronous

64 kbips

128 kbps

256 kbps

512 kbps

768 kbps

1024 kbps

2048 kbps

n x 2048 kbps

34 Mbps

 

Simple Interface CTA and Tranzit

 • Service is ordered as multiple STM-1, nx ie 155 Mbps
 • The service is charged according to the number of STM-1s available for the whole country
The service provides a transmission capacity between the CETIN endpoint and the transfer point from 64kbit / s up to 34 Mbit / s. The service is always synchronous. The second cost element of the service is the Simple Interface CTA process, which includes transit within the region and the transfer interface between the CETIN network and the 155Mbit / s structured access provider (STM-1).

Carrier Ethernet Access (CEA)

Služba poskytuje přenosovou kapacitu mezi koncovým bodem sítě CETIN a předávacím bodem od asymetrické rychlosti 512/128 kbit/s až do symetrické rychlosti 300 Mbit/s.

Služba CEA má několik variant. Od základní služby bez výběru přístupové technologie, přes službu definovanou mikrovlným spojem v nekoordinovaných pásmech, až po garantované technologické řešení reprezentované variantou CEA Speci. 

Druhým cenovým prvkem služby je proces Simple Interface CEA, který zahrnuje tranzit v rámci kraje a předávací rozhraní mezi sítí CETIN a poskytovatelem v podobě 1 Gbit/s nebo 10 Gbit/s. Datová připojení mezi koncovým bodem v prostorech odběratele poskytovatele a předávacím bodem jsou v předávacím bodě ukončena jako jednotlivé VLAN dle specifikace IEEE 802.1q.

Přehled rychlostních variant:

Rychlost CEA

Asynchronní

Synchronní

512/128 kbit/s

2 Mbit/s

2048/256 kbit/s

4 Mbit/s

4096/512 kbit/s

6 Mbit/s

16/1 Mbit/s

8 Mbit/s

24/2 Mbit/s

10 Mbit/s

40/4 Mbit/s

12 Mbit/s

 

14 Mbit/s

 

16 Mbit/s

 

18 Mbit/s

 

20 Mbit/s

 

30 Mbit/s

 

40 Mbit/s

 

50 Mbit/s

 

100 Mbit/s

 

155 Mbit/s

 

300 Mbit/s

Simple Interface CEA a Tranzit

 • Služba se objednává s rychlostí 1Gbit/s nebo 10Gbit/s
 • Služba je účtována podle počtu poskytnutých služeb ekvivalentních primárních 10Gbpit/s v součtu za celou republiku

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

VLAN TRANSPARENT

Vlastnosti doplňkové služby VLAN transparent se liší v závislosti na tom, k jaké nosné službě je objednána:

CEA, CEA MW a VLAN TRANSPARENT

 • Pro asymetrické rychlosti od 16/1 a symetrické rychlosti 2 Mbit/s a vyšší je možné objednat doplňkovou službu  VLAN transparent
 • U služeb CEA a CEA MW umožní na straně UNI současný přenos rámců (EtherType 0x8100) s různými VLAN ID z rozsahu VLAN ID 2 – 4050
 • Není podporován QinQ přenos

CES (MET, OPT, MW) a VLAN TRANSPARENT

 • Doplňková služba VLAN Transparent pro CES (MET, OPT, MW) je poskytována pro symetrické rychlosti 2 Mbit/s a vyšší
 • U služby CES bez ohledu na její variantu (MET, OPT, MW) umožní tato doplňková služba na straně UNI VLAN Transparentní provoz a to i v režimu QinQ

PROJEKTOVÝ PRŮZKUM

 • K RADO službám nově realizovaným prostřednictvím mikrovlnné nebo optické přístupové technologie lze zajistit projektový průzkum s vypracováním základní dokumentace pro realizaci služby (projekt obsahuje přesnou specifikaci umístění technologie (MW, OPT) v/na objektu případně střeše, navrhované řešení bezpečného přístupu a studii vedení vnitřních tras – optických a metalických)

 EXPRESS SET UP 4

 • Doplnění portfolia Express Set Up o nový garantovaný Express Set Up
 • Realizace služby do 10ti pracovních dní
 • Sankce za pozdní zřízení až 1 měsíční poplatek za službu (den zpoždění sleva 10%)

BACKUP

 • Na existující přístupové síti lze realizovat backupové služby CEA se slevou
 • CETIN dodává Primár i Backup – úspory z rozsahu, proto nabízí slevu na Backup
 • Nabídka na Backup linku musí projít šetřením přes RTS scan, případně poptávkou
 • Nabídka Backupů bude nadále rozšiřována

Objednávkový systém a procesy

CETIN nabízí dva zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům:

 • B2B GW System Interface propojuje informační systémy poskytovatele se systémy CETIN
 • WEB Interface, který odbavuje menší počet požadavků bez nutné integrace informačních systémů

Obě varianty podporují objednávání služeb, jejich změny, zakládání tzv. trouble ticketů pro odstraňování závad ad.

B2B GW System Interface (SI)

 • Volání webové služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce strojovým rozhraním.
 • Komunikace probíhá mezi aplikací poskytovatele a aplikací CETIN.

WEB Interface (WI)

 • Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci poskytovatele.
 • Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně pro obsluhu zvoleným personálem na straně poskytovatele služby.

SLA

CETIN nabízí svým partnerům různé nástroje pro nepřetržité zvyšování kvality poskytovaných služeb a služby jejich dostupnosti a monitoringu:

 • SLA – rozdílné úrovně SLA pro služby umožňují vytvářet rozmanité koncové produkty.
 • Diagnostika poskytovaných služeb – formou seznamů služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě. Informace jsou dostupné v reálném čase.
 • Služba Kvalita

CETIN garantuje volitelnou službou SLA zaručenou měsíční dostupnost a rychlost odstranění poruchy služby. SLA je poskytováno ke službám přístupu ke koncovým úsekům, kde jsou definovány různé úrovně parametrů služby podle dostupnosti a limitu času rychlosti odstranění případné poruchy.  Úrovně parametrů SLA odpovídají různým technickým řešením, zejména v přístupovém vedení. Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost

Rychlost odstranění poruchy

Odezva po ohlášení poruchy

Délka přerušení z důvodu údržby a plánovaných prací

Jednotka

v %

hodiny

hodiny

hodiny/rok

SLA 99.0

99

12

1

10

SLA 99.5

99,5

8

1

10

SLA 99.7

99,7

6

1

10

SLA 99.9

99,9

4

1

10

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

10

 

Diagnostika poskytovaných služeb

 • Poskytuje informace formou seznamu jednotlivých služeb zasažených výpadkem nebo závadou sítě.
 • Seznam obsahuje jednoznačnou identifikaci dotčených služeb.

Služba Kvalita

Služba definuje kvalitativní parametry a umožňuje poskytovatelům realizace v kratších lhůtách pro oblasti:

 • zřizování služeb
 • ověřování dostupnosti služeb

RTS Scan

Online Check umožňuje rychlý a jednoduchý způsob zjištění dostupnosti datové služby v síti CETIN, například pro okamžitou identifikaci poptávky koncového zákazníka poskytovatele. Použití nástroje lze rovněž automatizovat prostřednictvím B2B system interface napojeného na informační systém poskytovatele.

Více informací o službě najdete zde.

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CEP, využijte, prosím, následující odkaz.

Návrh smlouvy RADO

Are you interested in our services?

Contact our specialist and make a tentative appointment.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Contact form – Sales Department

How to process orders?

CETIN offers its service partners secure system methods to process service orders and control service provisioning to their end customers.

Please, contact a CETIN sales representative and ask for access.