COLLOCATION – HOUSING OF YOUR TELECOMMUNICATIONS DEVICES IN THE CETIN PREMISES

WHY COLLOCATION?

 • A wide range of premises can be used to house clients’ technology all over the Czech Republic.

MAIN BENEFITS OF COLLOCATION

 • Top technologies and premises;
 • Collocation is an essential component of selected CETIN services.

INTERESTED IN MEETING OR CALLING OUR EXPERT?

Experience the reliable and professional approach of CETIN. Our expert will take you through the entire Collocation proposition explaining all the technical and price details. The CETIN expert will guide you through the entire process of contract negotiations, selection of suitable services and capacity and launch of cooperation.

COLLOCATION

Collocation makes it possible for telecommunications services providers to place their technology needed to provide RUO, RADO and RACO services in the premises of CETIN.

The Collocation service consists of the following products: physical collocation (Fyzická kolokace), virtual collocation (Vysunutá kolokace), remote collocation (Vzdálená kolokace) and other types of collocation solutions (Jiné technické řešení kolokace). The offer also includes a host of additional services providing access to the collocation premises, ensuring their security, lighting, power distribution and many other services.

PHYSICAL COLLOCATION

Fyzická kolokace je služba umožňující nájemci (telekomunikační operátoři) umístit svá zařízení v budově hlavního rozvodu společnosti CETIN k připojení účastnických kovových vedení společnosti CETIN.

Přehled poskytovaných služeb:

 • Kolokační prostor
 • Přístup do kolokačního prostoru
 • Pásek na HR přidělený poskytovateli
 • Vnitřní spojovací kabel
 • Prvky pro uložení vnitřního spojovacího kabelu (např. kabelové rošty)
 • Klimatické podmínky
 • Osvětlení
 • Elektrické napájení
 • Vybavení detektory kouře a požáru
 • Zajištění bezpečnosti
 • Sběrný okruh nebo možnost instalace sběrného okruhu
 • Základní hygienické vybavení

REMOTE COLLOCATION

Vzdálená kolokace je služba umožňující nájemci (telekomunikační operátoři) umístit svá zařízení v objektu společnosti CETIN mimo budovu hlavního rozvodu.

Přehled poskytovaných služeb:

 • Kolokační prostor
 • Přístup do kolokačního prostoru
 • Pásek na HR přidělený poskytovateli
 • Vnější spojovací kabel
 • Prvky pro uložení vnějšího spojovacího kabelu (např. kabelové rošty)
 • Klimatické podmínky
 • Osvětlení
 • Elektrické napájení
 • Vybavení detektory kouře a požáru
 • Zajištění bezpečnosti
 • Sběrný okruh nebo možnost instalace sběrného okruhu
 • Základní hygienické vybavení

VIRTUAL COLLOCATION

Vysunutá kolokace je služba umožňující nájemci (telekomunikační operátoři) umístit svá zařízení v prostorách, ke kterým má společnost CETIN vlastnické nebo užívací právo, v dostupné vzdálenosti od příslušného rozvaděče v síti, k připojení účastnických kovových vedení společnosti CETIN pro poskytování služeb zpřístupnění.

Přehled poskytovaných služeb:

 • Kolokační prostor ( 1U/1/2 rack/1rack)
 • Přístup do kolokačního prostoru
 • Pásek na HR přidělený poskytovateli
 • Vnější/vnitřní spojovací kabel
 • Prvky pro uložení vnějšího spojovacího kabelu (např. kabelové rošty)
 • Osvětlení
 • Elektrické napájení
 • Zajištění bezpečnosti
 • Sběrný okruh z nadřazené kolokace nebo možnost instalace sběrného okruhu

BENEFITS OF COLLOCATION FOR PROVIDERS

 • Rozsáhlá nabídka kolokačních míst pokrývajících Českou republiku
 • Vysoká spolehlivost
 • Vysoká úroveň zabezpečení kolokačních prostor
 • Optimalizované náklady
 • Snadná integrace s dalšími CETIN produkty vyžadující Kolokaci

COLLOCATION REFERENCE OFFER – DRAFT