CARRIER LINE – leasing of SDH BASED POINT-TO-POINT DIGITAL TRANSMISSION CAPACITY

WHY TO USE THE CARRIER LINE OFFER?

CETIN offers the most extensive availability of digital transmission services. The proposition contains the top quality and most extensive offer of digital transmission services designed to best suit the needs of providers.  

MAIN BENEFITS OF THE CARRIER LINE OFFER

 • Leasing of digital transmission capacity available nationwide;
 • The entire territory of the Czech Republic covered;
 • Flexibility;
 • Good price;
 • SLA available for a surcharge;
 • Low initial investments, fixed annual costs;
 • Possible back-up in the backbone network;
 • Uninterrupted service monitoring, 24/7 Helpdesk;
 • A host of additional services.

INTERESTED IN MEETING OR CALLING OUR EXPERT?

Experience the reliable and professional approach of CETIN. Our expert will take you through the entire Carrier Line proposition explaining all the technical and price details. The CETIN expert will guide you through the entire process of contract negotiations, selection of suitable services and capacity and launch of cooperation.

CL – Carrier Line

Carrier Line offers SDH-based leasing of digital capacities between any locations in the Czech Republic. The service can be implemented on a number of access technologies – metallic or fibre optic or MW networks of CETIN, and offers capacities ranging from structured E1 to STM 4 in the highest reliability class.

The proposition of CL services is designed for small as well as large operators providing telecommunications services to end users. The CL services can be provided via access network, by connecting operator’s POPs as well as by connecting branches of business clients requesting digital transmission capacity. The CL service is suitable for the most demanding critical traffic applications (voice and data).

The CL proposition consists of several blocks providing a very flexible environment that can be used by operators to develop their competitive services. Simply said, the proposition includes the price for the capacity leased between two points in a network specified by a customer, which is part of a single monthly service fee

Two options of the service are available using different number of access circuits in individual locations:

Carrier Line

Carrier Multiline

The Carrier Line/Multiline service is ready to be used by customers requesting the most reliable transmission technology for fullduplex transmission of their traffic. The transmission speed meets customer demands and ranges from 1984kbit/s to 622Mbit/s. The service is provided as a local transmission capacity (within a city), or as a long-distance capacity in district towns and nationwide.

ADDITIONAL BENEFITS OF CARRIER LINE FOR PROVIDERS

 • Bez investic do vlastní infrastruktury sítě
 • Bez investic do podpůrných systémů (správa sítě, wholesale billing)
 • S nebo bez závazku na dobu užívání
 • Přenos provozu v nejvyšší kvalitě
 • Přístup k nejrozsáhlejší digitální přenosové síti v ČR
 • Podpora různých síťových technologií
 • Nejrozsáhlejší síť techniků pro zajištění instalací po celé ČR
 • Nejhustší síť POPů pro předávání internetové konektivity a přenosových kapacit Ethernetu
 • Flexibilita při vytváření produktů pro koncové zákazníky

ORDERING SYSTEM AND PROCESSES

CETIN nabízí dva zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům:

 • B2B GW System Interface propojuje informační systémy poskytovatele se systémy CETIN
 • WEB Interface, který odbavuje menší počet požadavků bez nutné integrace informačních systémů

Obě varianty podporují objednávání služeb, jejich změny, zakládání tzv. trouble ticketů pro odstraňování závad a další.

B2B GW System Interface (SI)

 • Volání webové služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce strojovým rozhraním.
 • Komunikace probíhá mezi aplikací poskytovatele a aplikací CETIN.

WEB Interface (WI)

 • Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci poskytovatele.
 • Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně pro obsluhu zvoleným personálem na straně poskytovatele služby.

ADDITIONAL SERVICES

Doplňkové služby Carrier Line nabízí  poskytovatelům různé nástroje umožňující zvýšení péče o koncové uživatele služeb a dále možnosti zvýšeného dohledu nad jejich poskytováním.

 • SLA – Volitelná služba zajišťující rychlejší odbavení a odstranění poruchy viz příloha B smlouvy

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definovan způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací typu Carrier.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost (v %)

Max. délka  poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení poruchy (hod.)

Délka přerušení z důvodu údržby a plán. prací

(v hod/rok)

SLA 0

-

12

1

10

SLA 99.0

99,0

12

1

10

SLA 99.5

99,5

8

1

10

SLA 99.7

99,7

6

1

10

SLA 99.9

99,9

4

1

10

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

10

 

CARRIER LINE DRAFT CONTRACT

Návrh smlouvy Carrier Line je velmi rozsáhlý, proto je struktura smluvní dokumentace sestavena do logických celků a přílohy smlouvy pak samostatně mapují konkrétní oblasti služeb.

Cenové podrobnosti nabídky jsou k dispozici v zabezpečené zóně a u obchodního zástupce (AM) CETIN.

 • Tělo smlouvy – Carrier Secvices smlouva
 • Příloha A: Obchodní podmínky služeb Carrier
 • Příloha B: SLA
 • Příloha C:  Expres Set Up 
 • Příloha D: Kontakty
 • Příloha E: Podmínky pro provoz
 • Příloha F: Pojmy Carrier Services
 • Samostatná část – Souhlas vlastníka objektu a případný Dodatek

Návrh smlouvy

Pro návrh smlouvy kontaktujte obchodního zástupce CETIN

Are you interested in our services?

Contact our specialist and make a tentative appointment.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Contact form – Sales Department

How to process orders?

CETIN offers its service partners secure system methods to process service orders and control service provisioning to their end customers.

Please, contact a CETIN sales representative and ask for access.