CEM - Carrier Ethernet Multi

Proč využít nabídku CEM

V České republice disponuje CETIN nejširší dostupností ethernetových služeb. Nabídka obsahuje nejekonomičtější variantu dostupných ethernetových služeb vhodných pro každého poskytovatele.

Hlavní výhody nabídky CEM

 • Flexibilní zřizování dalších ethernetových služeb s ukončením ve sdíleném
 • Jednoduchý způsob pro předání velkého množství ethernetových kapacit s různými rychlostmi
 • Podpora layer 2 / layer 3 protocol a VLAN transparency
 • Vyšší standardní MTU s garantovanou hodnotou 2000B
 • Široká škála typu přístupové technologie (metalika, optika a licencované rádio)
 • Dostupná jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí
 • Snadný způsob rozlišení služeb s určováním VLAN ID Partnera
 • Rozhraní s jednoduchou a levnou implementací směrem k Partnerovi
 • Nepřetržitý dohled nad službou, Helpdesk 24/7

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou nabídkou CEN včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

CEM - Carrier Ethernet Multi

Velkoobchodní služba Carrier Ethernet Multi umožňuje vytvoření ethernetové sítě s centrálou (topologie bod-multibod), je vhodným řešením pro přenos velkého objemu dat vyžadující vysokou transparentnost přenášených ethernet rámců.

Pro poskytování Velkoobchodní služby Carrier Ethernet Multi je využita nejrozsáhlejší metalická a optická infrastruktura v České republice.

Definice Velkoobchodní služby Carrier Ethernet Multi je založena na produktové definici E-Access dle standardů Metro Ethernet Forum, kdy jednotlivé OVCs (Operator Virtual Connection) jsou zřízeny mezi bodem NNI a koncovým bodem Sítě CETIN v prostorách Partnera nebo Účastníka Partnera (UNIs).

Služba Carrier Ethernet Multi zahrnuje předávací rozhraní v bodu NNI s kapacitou 1 Gbit/s nebo 10 Gbit/s („Služba NNI Ethernet“) a přenosovou kapacitu mezi bodem NNI a koncovým bodem Sítě CETIN („Přístup“).

Přístup

Přenosová rychlost Přístupu je omezena propustností v páteřní SDH/WDM/IP části Sítě CETIN a je nastavena podle objednávky v rozsahu od 2 Mbit/s do 2 Gbit/s.

V případě varianty Přístupu Access EVPL je nutné odpovídající nastavení VLAN jak v koncovém bodě Sítě.

Koncový bod v prostorách Partnera nebo Účastníka Partnera má parametry rozhraní Ethernet a formu dedikovaného fyzického portu (Access EPL). V případě potřeby může CETIN zřídit koncový bod Sítě CETIN ve formě sdíleného portu založeného na jednotlivých VLAN (Access EVPL).

Jednotlivé služby Přístup jsou poskytovány prostřednictvím různých technologií v Síti CETIN v závislosti na místních podmínkách a požadované kapacitě.

Optická infrastruktura

 • Technologie MPLS MBH (Mobile Back Haul), NG-SDH nebo NG-DWDM.

Rádiová síť

 • Dostupnost z vybraných lokalit, zpravidla využitých pro umístnění základnových stanic mobilních sítí a agregačních uzlů Sítě CETIN.
 • Navazuje na kruhovou optickou topologii.
 • Kvalitativní parametry shodné s optickou infrastrukturou.
 • Nevyužívá kmitočty v pásmu 10,5 GHz, 17 GHz a 24 GHz (tzv. nekoordinovaná pásma).

Metalická infrastruktura

 • Linkový systém SHDSL využívající až 4 páry současně přes technologii dedikovaného bussiness DSLAMu (Ulaf+).
 • Pro rychlosti až do 20 Mbit/s.

Rozhraní v koncovém bodě Sítě CETIN:

 • 1000BASE-T, 100BASE-TX
 • 10GBASE-ER
 • 10GBASE-ZR
 • 10GBASE-LR (1310nm)
 • 1000BASE-LX (1310nm)
 • 1000BASE-LX+ (1310nm)
 • 1000BASE-ZX (1550nm)

Služba NNI-ethernet

Jednotlivé služby Přístup jsou předány Partnerovi v bodu NNI prostřednictvím S-VLAN, jejíž hodnota (identifikace) musí být uvedena v objednávce Jednotlivé služby.

Zpravidla je využita technologie v režimu QinQ (EtherType 0x8100), což umožnuje transparentní přenos zákaznických VLAN (C-VLAN). Na základě požadavků Partnera je možné nastavit režim 1.Q s EtherType 0x8100.

V případě požadavku Partnera může být individuálně zajištěna redundance Služby NNI-Ethernet. Redundance Služby NNI-Ethernet je nakonfigurována ve stavu aktivní a záloha (1+1).

Rozhraní v bodu NNI:

 • 10GBASE-ZR
 • 10GBASE-ER
 • 10GBASE-LR (1310nm)
 • 1000BASE-LX (1310nm)
 • 1000BASE-LX+ (1310nm)
 • 1000BASE-ZX (1550nm)

VLAN scénáře

Varianta A:
Jedná se o variantu Access EPL- transparent (port based), která garantuje transparentní přenos hodnoty C-VLAN z UNI až po E-NNI a to bez jakýchkoliv koordinací se společností CETIN. CETIN přidělí pouze S-VLAN uvedenou Partnerem na Objednávce Carrier Ethernet Multi pro jednotlivý přístup. Služba bude předána jako QinQ (802.1AD) s Ethertype 0x8100. S-VLAN mohou být přiřazeny hodnoty 1-4095.

Varianta B:
Jedná se o variantu Access EVPL – single tagged (VLAN based), která vyžaduje koordinaci se společnosti CETIN jak na úrovni hodnoty C-VLAN na straně UNI, tak i hodnoty S-VLAN na straně E-NNI. Partner musí uvést obě hodnoty C-VLAN a S-VLAN v Objednávce Carrier Ethernet Multi pro jednotlivý přístup. Služba bude předána na E-NNI jako QinQ (802.1AD) s Ethertype 0x8100. C-VLAN a S‑VLAN mohou být přiřazeny hodnoty 1-4095

Varianta C:
Jedná se o variantu Access EVPL – multivlan, která vyžaduje koordinaci se společnosti CETIN na úrovni hodnoty C-VLAN na straně UNI. Partner musí uvést obě hodnoty C-VLAN a v Objednávce Carrier Ethernet Multi pro jednotlivý přístup. Na straně E-NNI dochází překladu C-VLAN na S-VLAN. Maximální počet C-VLAN na straně UNI je 10, avšak nelze definovat kapacitu (rychlost) na jednu C‑VLANu. C-VLAN mohou být přiřazeny hodnoty 1-4095.

Ostatní garantované parametry služby

 • Hodnota BER pro metalickou přístupovou síť je BER <10^-7 a pro optickou a rádiovou přístupovou síť BER <10^-12.
 • Ztrátovost rámců (Frame Loss) = 0,01% pro optickou a rádiovou přístupovou technologií a 0,1% pro metalickou přístupovou technologii.
 • Zpoždění (Round Trip Delay) méně než 20 ms v případě předání Služby v České republice a méně než 25 ms v případě předání Služby v Equinix (bývalý Ancotel) Frankfurt, Sitel/Six Bratislava,Interxion Vídeň.
 • Rozptyl zpoždění rámců (Interframe Delay Variation) = 5 ms (99% rámců).
 • Počet MAC adres je bez limitace.
 • Multicast je podporován na základě RFC 1112.
 • Přenos těchto layer 2 kontrolních protokolů (L2CP) STP/RSTP/MSTP, LLDP, GARP/MRP, Block,Cisco VTP.
 • Přenos IPv6 multicast protokolů.
 • Standardně podporovaný typ rámce Ethernet II (DIX), IEEE802.3 a IEEE802.2 LLC/SNAP.

SLA

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definován způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací typu Carrier.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční

dostupnost (v %)

Max. délka 

poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení

poruchy (hod.)

SLA 99.0

99,0

12

1

SLA 99.5

99,5

8

1

SLA 99.7

99,7

6

1

SLA 99.9

99,9

4

1

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

 

Služba

SLA 99

SLA 99,5

SLA 99,7

SLA 99,9

SLA 99,99

CEM

X

0%

15%

30%

X

 

RST Scan

Online Check umožňuje rychlý a jednoduchý způsob zjištění dostupnosti datové služby v síti CETIN, například pro okamžitou identifikaci poptávky koncového zákazníka poskytovatele. Použití nástroje lze rovněž automatizovat prostřednictvím B2B system interface napojeného na informační systém poskytovatele.

Více informací o službě najdete zde.

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CEM, využijte, prosím, následující odkaz.

Popis služby

Návrh smlouvy

Pro návrh smlouvy kontaktujte obchodního zástupce CETIN.

Are you interested in our services?

Contact our specialist and make a tentative appointment.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Contact form – Sales Department

How to process orders?

CETIN offers its service partners secure system methods to process service orders and control service provisioning to their end customers.

Please, contact a CETIN sales representative and ask for access.