Carrier Line – služba pronájmu bod-bod digitální přenosové kapacity na bázi SDH

Proč využít nabídku přístupu ke koncovým úsekům Carrier Line?

V České Republice disponuje CETIN nejširší dostupností digitálních přenosových služeb. Nabídka obsahuje nejkvalitnější a nejširší nabídku digitálních přenosových služeb maximálně vhodných pro Poskytovatele.

Hlavní výhody nabídky Carrier Line

 • Výhodná cena bez investic do vlastní  sítě a podpůrných systémů
 • Přenos provozu v nejvyšší kvalitě
 • Možnost zálohování v páteřní síti
 • Přístup k nejrozsáhlejší digitální přenosové síti v ČR
 • Podpora různých síťových technologií
 • Nejrozsáhlejší síť techniků pro zajištění instalací po celé ČR
 • Nejhustší síť POPů pro předávání konektivity a přenosových kapacit
 • Flexibilita při vytváření produktů pro koncové zákazníky
 • Možnost příplatkového SLA
 • Nepřetržitý dohled nad službou, Helpdesk 24/7

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou nabídkou Carrier Line včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

CL – Carrier Line

Carrier Line zajišťuje pronájem digitálních kapacit na bázi SDH mezi libovolnými lokalitami v rámci celé České republiky. Služba může být realizována na celé paletě přístupových technologií – metalické nebo optické či MW síti společnosti CETIN, a dále nabízí kapacity od strukturované E1 až k STM 4 v nejvyšší třídě spolehlivosti.

Nabídka služeb CL je určena pro malé ivelké poskytovatele telekomunikačních služeb koncovým odběratelům. Služby CL lze využít přístupovou sítí, připojením koncových POPů operátora stejně tak jako pro připojení poboček firemních zákazníků vyžadujících digitální přenosové kapacity. Služba CL je vhodná pro nejnáročnější aplikace přenosu kritického provozu (hlasu i dat).

Nabídka CL se skládá z několika bloků, jež dohromady tvoří pro poskytovatele velmi flexibilní prostředí pro vytvoření konkurenční služby. Zjednodušeně je nabídka složena z ceny pronájmu kapacity mezi dvěma body sítě definovanými zákazníkem, to vše v rámci jednoho pravidelného měsíčního poplatku za službu.

Varianty

Služba je operována ve dvou variantách, které se liší počtem přístupových okruhů do jednotlivých lokalit:

Carrier Line

Carrier Multiline

Služba Carrier Line/Multiline je připravena pro zákazníky, kteří potřebují zajistit nejvyšší spolehlivost přenosové technologie v rámci fullduplexního přenosu svého provozu. Přenosová rychlost je nastavena podle přání zákazníka, a to v rozsahu od 1984 kbit/s až do 622 Mbit/s. Služba je poskytována jako lokální přenosová kapacita (v rámci města) a nebo jako dálková, a to jak v rámci krajských měst, tak i po celé ČR.

 

Objednávkový systém a procesy

CETIN nabízí dva zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům:

 • B2B GW System Interface propojuje informační systémy poskytovatele se systémy CETIN
 • WEB Interface, který odbavuje menší počet požadavků bez nutné integrace informačních systémů

Obě varianty podporují objednávání služeb, jejich změny, zakládání tzv. trouble ticketů pro odstraňování závad a další.

B2B GW System Interface (SI)

 • Volání webové služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce strojovým rozhraním.
 • Komunikace probíhá mezi aplikací poskytovatele a aplikací CETIN.

WEB Interface (WI)

 • Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci poskytovatele.
 • Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně pro obsluhu zvoleným personálem na straně poskytovatele služby.

SLA

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definován způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací typu Carrier.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost (v %)

Max. délka  poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení poruchy (hod.)

SLA 99.0

99,0

12

1

SLA 99.5

99,5

8

1

SLA 99.7

99,7

6

1

SLA 99.9

99,9

4

1

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

 

Služba

SLA 99

SLA 99,5

SLA 99,7

SLA 99,9

SLA 99,99

Carrier Line

X

0%

15%

30%

X

Carrier Multiline

X

0%

15%

30%

X

 

RTS Scan

Online Check umožňuje rychlý a jednoduchý způsob zjištění dostupnosti datové služby v síti CETIN, například pro okamžitou identifikaci poptávky koncového zákazníka poskytovatele. Použití nástroje lze rovněž automatizovat prostřednictvím B2B system interface napojeného na informační systém poskytovatele.

Více informací o službě najdete zde.

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CEP, využijte, prosím, následující odkaz.

Návrh smlouvy

Pro návrh smlouvy kontaktujte obchodního zástupce CETIN

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.