CIPC – Služba zabezpečeného propojení jednotlivých LAN sítí v rámci VPN s podporou QoS (Carrier IP Connect)

Proč využít nabídku přístupu ke koncovým úsekům Carrier IP Connect?

V České Republice disponuje CETIN nejširší dostupností digitálních přenosových služeb. CIPC nabídka obsahuje nejkvalitnější a nejširší nabídku digitálních přenosových služeb vhodných pro každého Poskytovatele.

Hlavní výhody nabídky Carrier IP Connect

 • Full mesh topologie (komunikace každý s každým)
 • Možnost využití široké škály přístupové technologie ADSL/VDSL/SHDSL, rádio, vlákno
 • Podpora QoS
 • Dodání Cisco CPE včetně managementu
 • Možnost zálohování jak koncového bodu Sítě tak i NNI
 • Dostupná v rámci celé ČR a i v zahraničí
 • Nejrozsáhlejší síť techniků pro zajištění instalací po celé ČR
 • Řešení připravené na míru
 • Možnost příplatkového SLA
 • Nepřetržitý dohled nad službou, Helpdesk 24/7

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou nabídkou Carrier IP Connect včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

CIPC – Carrier IP Connect

Velkoobchodní služba Carrier IP Connect využívá IP pakety pro přenos dat mezi jednotlivými pobočkami/lokalitami v rámci jediné virtuální privátní sítě (VPN). Je postavena ve „full mesh“ topologii (komunikace každý s každým), umožní tedy snadno a efektivně propojit všechny pobočky/lokality do jediné privátní sítě s následným předáním dané VPN do bodu NNI. Pro vytvoření dané VPN v páteřní části Sítě CETIN je využíván protokol MPLS provozovaný na plně zálohovaných systémech pro zajištění vysoké spolehlivosti.

Velkoobchodní služba Carrier IP Connect se skládá z několika bloků, jež dohromady tvoří pro poskytovatele velmi flexibilní prostředí pro vytvoření konkurenční služby:

 • Uživatelské koncové zařízení (CPE)
 • Přenosovou kapacitu mezi Provide Edge routerem a koncovým bodem Sítě CETIN („Přístup“)
 • Službu VPN STREAM (Sub-interface)
 • Předávací rozhraní NNI – Ethernet (Network-to-Network Interconnection) „služba NNI - Ethernet“

Služba je vhodná k propojení lokálních počítačových sítí, aplikací nebo datových center s možností kombinace datové, hlasové, video komunikace v rámci jednoho okruhu.

Jedná se o komplexní službu dohlíženou společností CETIN v celé Síti CETIN až po koncové rozhraní. Je poskytována na metalické, optické a rádiové přístupové technologii s asymetrickými a symetrickými kapacitami.

Služba umožňuje prioritizovat jednotlivé typy provozu jako jsou hlas, videa nebo jiné aplikace na základě doplňkové služby Quality of Service (QoS) nebo zvýšení dostupnosti služby pomocí doplňkové služby back-up.

Nabídka služeb CIPC je určena pro malé i velké poskytovatele telekomunikačních služeb koncovým odběratelům a díky ní může poskytovatel poskytovat L3 VPN kdekoli v rámci celé ČR.

Přístup

Koncový bod v prostorách Partnera nebo Účastníka Partnera má vždy parametry rozhraní Ethernet 10/100/1000BASE-Tx/LX a 10G BASE-LR.

Optická infrastruktura:

 • Technologie MPLS MBH (Mobile Back Haul), NG-SDH nebo NG-DWDM.
 • Dostupné pouze pro produktovou variantu: Carrier IP Connect Speci.

Rádiová síť:

 • Dostupnost z vybraných lokalit, zpravidla využitých pro umístnění základnových stanic mobilních sítí a agregačních uzlů Sítě CETIN.
 • Navazuje na kruhovou optickou topologii.
 • Kvalitativní parametry shodné s optickou infrastrukturou.
 • Dva typy rádiové sítě:
  • Carrier IP Connect Basic – nelicencované rádio (10,5GHz, 17GHz a 24GHz).
  • Carrier IP Connect Speci – licencované rádio 7-42 GHz nebo 80 GHz.

Metalická infrastruktura:

 • ADSL/VDSL/SHDSL využívající až 4 páry současně.
 • Varianty služby:
  • Carrier IP Connect Basic – ADSL/VDSL, SHDSL ( DSLAM) – asymetrické rychlosti do 40/4 Mbit/s a symetrické rychlosti do 20 Mbit/s.
  • Carrier IP Connect Speci – SHDSL (Business SHDSL) – symetrické rychlosti 2-20 Mbit/s.

Služba NNI-Ethernet

Služba NNI – Ethernet splňuje standardy RFC 10a 4364 (BGP/MPLS IP VPN Virtual Private Networks) také známou jako VRF-to-VRF spojení na hraničních routerech.

Služba NNI – Ethernet je poskytována na těchto typech rozhraních:

Typ rozhraní  Rychlost Konektory
Ethernet 1000 Base - Tx/LX 1000 Mbit/s RF-45F, SC/PC, LC/PC
Ethernet 10G - LR 10 000 Mbit/s SC/PC, LC/PC

 

V případě požadavku Partnera může být individuálně zajištěna redundance Služby NNI - Ethernet. V případě použití Služby NNI - Ethernet pouze pro terminaci Velkoobchodní služby Carrier IP Connect, je záloha řešena pomocí protokolu BGP.

V případě použití „hybridního“ NNI tzn. NNI - Ethernet slouží pro terminaci služeb Carrier Ethernet Multi a Carrier IP Connect je redundance řešena pomocí MC-LAG, dostupnou pouze v POP (Point of Presence) v České Republice a Bratislavě.

Maximální počet BGP prefixů na NNI na jednu Partnerovu VPN je 1500. Tento limit lze individuálně po dohodě se společností CETIN navýšit.

Za plánování využití kapacity Služby NNI - Ethernet je odpovědný Partner. Součet kapacity jednotlivých služeb Přístupů předaných v bodu NNI může překročit kapacitu dané Služby NNI - Ethernet. V tom případě CETIN negarantuje technické a provozní parametry jednotlivé služby Přístupu.

Koncové zařízení CPE

Společnost CETIN může, jako součást Velkoobchodní služby poskytnou k užívání zákaznické koncové zařízení značky Cisco. V případě asymetrického přístupu je zákaznické koncové zařízení nedílnou součástí jednotlivé služby Přístup. V ostatních případech je poskytnutí zákaznického koncového zařízení volitelné.

Společnost CETIN nabízí tyto možnosti správy koncového zařízení pro služby Carrier IP Connect:

 • Vlastní koncové zařízení Partnera či Účastníka Partnera (bez CPE) - pouze v případě symetrického přístupu. WAN rozhraní Jednotlivé služby je vždy typu Ethernet.
 • Managed CPE - zákaznické koncové zařízení je pod správou společnosti CETIN a předávací rozhraní je typu Ethernet LAN port. Typy zákaznického koncového zařízení jsou uvedeny v seznamu podporovaných zákaznických koncových zařízení.
 • Unmanaged CPE s údržbou – zákaznické koncové zařízení je dodáváno a instalováno v koncovém bodu Sítě CETIN se základní konfigurací. CETIN následně převede zákaznické koncové zařízení pod správu Partnera.

Varianty

Služba Carrier IP Connect je nabízená ve dvou variantách:

 • Služba Carrier IP Connect Basic je poskytována na metalické (ADSL, VDSL, SHDSL) nebo nelicencované rádiové (nekoordinované pásmo) přístupové technologii. Tato varianta nabízí asymetrické rychlosti od 2048/512 Kbit/s do 40/4 Mbits, tak i symetrické rychlosti od 2 Mbit/s do 300 Mbit/s. Garantovaná úroveň SLA 99 je součástí ceny Jednotlivé služby.
 • Služba Carrier Connect Speci je poskytována na metalické (Business SHDSL), optické a licencované rádiové přístupové technologii se symetrickými kapacitami od 2 Mbit/s do 2 Gbit/s. Garantovaná úroveň SLA 99,5 je součástí ceny Jednotlivé služby.

Přehled variant Velkoobchodní služby Carrier IP Connect a využitých technologií přístupové části Sítě CETIN:

Varianty služby přístupová technologie
Metalické vedení (DSLAM) Metalické vedení (Business SHDSL)  Nelicencované rádio   Licencované rádio Optika
Carrier IP Connect Basic Ano Ne Ano Ne Ne
Carrier IP Connect Speci Ne Ano Ne Ano Ano

 

Doplňkové služby

Záloha (Back-up)

Dostupnost Velkoobchodní služby Carrier IP Connect lze zajistit záložní službou - symetrickým okruhem nebo asymetrickým okruhem. Koncové zákaznické zařízení je upraveno společností CETIN v rámci této doplňkové služby o dodatečné rozhraní a upravena konfigurace tak, aby v případě výpadku primárního okruhu koncové zákaznické rozhraní automaticky navázalo záložní spojení. Typická doba obnovení služby prostřednictvím záložního spojení je do 30 sekund.

Quality of Service (QoS)

K Velkoobchodní službe Carrier IP Connet je možné objednat doplňkovou službu QoS, která umožňuje rozdělení kapacity Služby Přístup do jednotlivých servisních tříd tzv. Class of Service. Jednotlivé třídy zajišťují prioritizaci jednotlivých aplikací jako jsou VoiP, SAP, email, internet apod.) v přístupu a CETIN IP MPLS páteři.

Multi-VRF

Doplňková služba se poskytuje výhradně ke službě Carrier IP Connect Speci Multi-VRF a umožňuje vytvoření více oddělených VPN sítí, které jsou současné předané na lokality Partnera a Účastníka Partnera. Na Jednotlivé službě Přístup a zákaznickém koncovém zařízením je předáno více služeb VPN. Podmínky poskytování této doplňková služby jsou odvozeny od využité přístupové technologie části Sítě CETIN.

Ostatní garantované parametry služby

 • Hodnota Maximální L3 MTU (délka packetu) je 1500B.
 • Hodnota Ztrátovosti packetů (Packet loss) je ≤ 0,01% pro optickou a rádiovou přístupovou technologii a 0,1% pro metalickou přístupovou technologii.
 • Hodnota Rozptylu zpoždění packetů (Jitter) je 5 ms (99% packetů).
 • Hodnota Zpoždění (Round Trip Delay) méně než 20ms v případě předání Služby v České Republice a méně než 25ms v případě předání Služby v Equinix (bývalý Ancotel) Frankfurt, Sitel/Six Bratislava, Interxion Vídeň.

SLA

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definovaný způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost (v %)

Max. délka  poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení poruchy (hod.)

SLA 99.0

99,0

12

1

SLA 99.5

99,5

8

1

SLA 99.7

99,7

6

1

SLA 99.9

99,9

4

1

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

 

Služba SLA 99 SLA 99,5 SLA 99,7 SLA 99,9 SLA 99,99
Carrier IP Connect Basic 0% 15% X X X
Carrier IP Connect Basic - back-up X 0% 15% 30% X
Carrier IP Connect Speci X 0% 15% indiv. X
Carrier IP Connect Speci - back-up X X X 0% indiv.

 

RTS Scan

Online Check umožňuje rychlý a jednoduchý způsob zjištění dostupnosti datové služby v síti CETIN, například pro okamžitou identifikaci poptávky koncového zákazníka poskytovatele. Použití nástroje lze rovněž automatizovat prostřednictvím B2B system interface napojeného na informační systém poskytovatele.

Více informací o službě najdete zde.

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CIPC, využijte, prosím, následující odkaz.

Popis služby

Návrh smlouvy

Pro návrh smlouvy kontaktujete obchodního zástupce CETIN.

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.