Carrier Internet – Nabídka přístupové linky a připojení do sítě Internet

Proč využít nabídku přístupu ke koncovým úsekům Carrier Internet?

V České Republice disponuje CETIN nejširší dostupností ethernetových a internetových služeb. Nabídka obsahuje nejkvalitnější a nejširší nabídku služeb pro připojení k Internetu pro celou síť i pro koncovou lokalitu zákazníka.

Hlavní výhody nabídky CI patří

 • Asymetrické přípojky bez agregace
 • Dostupné v rámci České republiky i v zahraničí
 • Spolehlivá přenosová technologie
 • Rozhraní s levnou a jednoduchou implementací směrem k Partnerovi
 • Možnost účtování na základě Burstable Commitment
 • Široká škála přístupových technologií (vlákno, metalika, rádio)
 • Vysoká škálovatelnost přenosových rychlostí od 512/128 kbit/s do 10 Gbit/s
 • Garantované SLA začínající na úrovni 99
 • Nepřetržitý dohled nad službou, Helpdesk 24/7

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou nabídkou Carrier Internet včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

CI – Carrier Internet

Velkoobchodní služba Carrier Internet poskytuje spolehlivé a bezpečné vysokorychlostní připojení k celosvětové síti Internet se všemi základními funkcemi, které naši Partneři potřebují. služba Carrier Internet nabízí vysokou spolehlivost, škálovatelnost přenosových rychlostí a řadu doplňkových služeb. Velkoobchodní služba Carrier Internet využívá nejrozsáhlejší metalickou a optickou síť v České republice včetně všech kvalitativních vlastností její kruhové topologie.

Nabídka CI se skládá z několika bloků, jež dohromady tvoří pro poskytovatele velmi flexibilní prostředí pro vytvoření konkurenční služby. Zjednodušeně je nabídka složena z ceny pronájmu koncového routeru, kapacity a přístupu do Internetu (zahraničního i českého), to vše v rámci jednoho pravidelného měsíčního poplatku za službu.

Služba Carrier Internet poskytuje přístup k Internetu v nejvyšší možné kvalitě.

CETIN má tyto veřejné a privátní dohody o peeringu:

 • Privátní peeringy - dva nezávislí poskytovatelé Tier-1 na dvou oddělených lokacích + Google a.s. a Facebook
 • Národní veřejný Peering – NIX s.r.o.
 • Mezinárodní veřejný Peering – DE-CIX Frankfurt

Změnu reverzního záznamu zadejte na tomto formuláři.

Přístup

Jednotlivé služby Přístup jsou poskytovány prostřednictvím různých technologií v Síti CETIN v závislosti na místních podmínkách a požadované kapacitě.

Optická infrastruktura

 • Technologie MPLS MBH (Mobile Back Haul), NG-SDH nebo NG-DWDM.
 • Dostupné pouze pro produktovou variantu: Carrier Internet Speci.

Rádiová síť

 • Dostupnost z vybraných lokalit, zpravidla využitých pro umístnění základnových stanic mobilních sítí a agregačních uzlů Sítě CETIN.
 • Navazuje na kruhovou optickou topologii.
 • Kvalitativní parametry shodné s optickou infrastrukturou.
 • Dva typy rádiové sítě:
  • Carrier Internet Basic – nelicencované rádio (10,5GHz, 17GHz a 24GHz).
  • Carrier Internet Speci – licencované rádio 7-42 GHz nebo 80 GHz.

Metalická infrastruktura:

 • ADSL/VDSL/SHDSL využívající až 4 páry současně.
 • Varianty služby:
  • Carrier Internet Basic – ADSL/VDSL, SHDSL (DSLAM) – asymetrické rychlosti do 40/4 Mbit/s a symetrické rychlosti do 20 Mbit/s.
  • Carrier Internet Speci – SHDSL (Business SHDSL) – symetrické rychlosti 2-20 Mbit/s.

Koncový bod v prostorách Partnera nebo Účastníka Partnera má vždy parametry rozhraní Ethernet:

 • 1000BASE-LX+(1310nm)
 • 100BASE-TX
 • 10GBASE-LR (1310nm)
 • 1000BASE-T
 • 10GBASE-ER
 • 1000BASE-LX (1310nm)
 • 10GBASE-ZR
 • 1000BASE-ZX (1550nm)

Koncové zařízení CPE

Společnost CETIN může jako součást Velkoobchodní služby poskytnout k užívání zákaznické koncové zařízení značky Cisco. V případě asymetrického přístupu je zákaznické koncové zařízení nedílnou součástí Jednotlivé služby Přístup. V ostatních případech je poskytnutí zákaznického koncového zařízení volitelné.

Společnost CETIN nabízí tyto možnosti správy koncového zařízení pro služby Carrier Internet:

 • Vlastní koncové zařízení Partnera či Účastníka Partnera (Bez CPE) - pouze v případě symetrického přístupu. WAN rozhraní Jednotlivé služby je vždy typu Ethernet.
 • Managed CPE - zákaznické koncové zařízení je pod správou společnosti CETIN a předávací rozhraní je typu Ethernet LAN port. Typy zákaznického koncového zařízení jsou uvedeny v seznamu podporovaných zákaznických koncových zařízení.
 • Unmanaged CPE s údržbou – zákaznické koncové zařízení je dodáváno a instalováno v koncovém bodu Sítě CETIN se základní konfigurací. CETIN následně převede zákaznické koncové zařízení pod správu Partnera.

Varianty

Carrier Internet Basic je poskytována na metalické (ADSL, VDSL, SHDSL) nebo nelicencované rádiové (nekoordinované pásmo) přístupové technologii. Tato varianta nabízí asymetrické rychlosti od 512/128 kbit/s do 40/4 Mbit/s, tak i symetrické rychlosti od 2 Mbit/s do 300 Mbit/s. Garantovaná úroveň SLA 99 je součástí ceny Jednotlivé služby.

Carrier Internet Speci je poskytována na metalické (Business SHDSL), optické a licencované rádiové přístupové technologii se symetrickými kapacitami od 2 Mbit/s do 10 Gbit/s. Garantovaná úroveň SLA 99,5 je součástí ceny Jednotlivé služby.

Přehled variant Velkoobchodní služby Carrier Internet a využitých technologií přístupové části Sítě CETIN:

Varianty služby přístupová technologie
Metalické vedení (DSLAM) Metalické vedení (Business HDSL) Nelicencované rádio Licencované rádio Optika
Carrier IP Connect Basic Ano Ne Ano Ne Ne
Carrier IP Connect Speci Ne Ano Ne Ano Ano

 

Doplňkové služby

Záloha (Back-up)

Dostupnost Velkoobchodní služby Carrier Internet lze zajistit záložní službou - symetrickým okruhem nebo asymetrickým okruhem. Koncové zákaznické zařízení je upraveno společností CETIN v rámci této doplňkové služby o dodatečné rozhraní a upravena konfigurace tak, aby v případě výpadku primárního okruhu koncové zákaznické rozhraní automaticky navázalo záložní spojení. Typická doba obnovení služby prostřednictvím záložního spojení je do 30 sekund.

IP adresy

CETIN může poskytnout další balíček IPv4 nebo IPv6 adres. Přidělení IP adresy podléhá schvalování.

Ostatní garantované parametry služby

 • Hodnota Maximální L3 MTU (délka packetu) je 1500B.
 • Hodnota Ztrátovosti packetů (Packet loss) je 0,01% pro optickou a rádiovou přístupovou technologii a 0,1% pro metalickou přístupovou technologii.
 • Hodnota Rozptylu zpoždění packetů (Jitter) je 5 ms (99% packetů). Hodnota Zpoždění (Round Trip Delay) méně než 20ms v případě předání Služby v České republice.

SLA

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definovaný způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost (v %)

Max. délka  poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení poruchy (hod.)

SLA 99.0

99,0

12

1

SLA 99.5

99,5

8

1

SLA 99.7

99,7

6

1

SLA 99.9

99,9

4

1

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

 

Služba SLA 99 SLA 99,5 SLA 99,7 SLA 99,9 SLA 99,99
Carrier Internet Basic 0% 15% X X X
Carrier Internet Basic - back-up X 0% 15% 30% X
Carrier Iternet Speci X 0% 15% indiv. X
Carrier Internet Speci - back-up X X X 0% indiv.

 

RTS Scan

Online Check umožňuje rychlý a jednoduchý způsob zjištění dostupnosti datové služby v síti CETIN, například pro okamžitou identifikaci poptávky koncového zákazníka poskytovatele. Použití nástroje lze rovněž automatizovat prostřednictvím B2B system interface napojeného na informační systém poskytovatele.

Více informací o službě najdete zde.

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby Carrier Internet, využijte, prosím, následující odkaz.

Popis služby

Návrh smlouvy

Pro návrh smlouvy kontaktujete obchodního zástupce CETIN.

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.