Výroční zprávy

DISCLAIMER: V případě jakýchkoliv rozdílů nebo nesouladů mezi textem a kvalitativními informacemi na této internetové stránce a originálem výroční zprávy, uložené v obchodním rejstríku nizozemské Chambre of Commerce, má přednost original.