CEP – Nabídka pronájmu symetrické neagregované L2 ethernetové kapacity

Proč využít nabídku pronájmu symetrické L2 datové kapacity

V České Republice disponuje CETIN nejširší dostupností ethernetových služeb. Nabídka obsahuje nejekonomičtější variantu dostupných ethernetových služeb vhodných pro každého poskytovatele.

Hlavní výhody nabídky CEP

 • Dostupnost Ethernetu a pokrytí v celé České republice
 • Přenosové rychlosti připojení koncového odběratele od 4 Mbps až do 100 Gbps
 • Cenově výhodné řešení
 • Flexibilita
 • Geografická flexibilita v umísťování koncových lokalit i centrály
 • Koncové rozhraní s jednoduchou a levnou implementací do lokální sítě
 • Bez dalších investic na propojení mezi WAN a LAN
 • Nepřetržitý dohled nad službou, Helpdesk 24/7
 • Řada doplňkových služeb

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou nabídkou CEP včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

CEP – Carrier Ethernet Profi

Služba umožňuje zákazníkům, kteří chtějí přebírat jednotlivé pronajaté ethernetové kapacity sítě CETIN v architektuře bod-bod, získat ji za výhodnou cenu. Služba nabízí rychlosti od 4 Mbps do 100 Gbps a je určena pro malé i velké poskytovatele telekomunikačních služeb koncovým odběratelům. Lze ji využít také pro páteřní konektivitu, připojení koncových POPů operátora, stejně  jako pro připojení poboček firemních zákazníků vyžadujících symetrický Ethernet. Služba CEP je vhodná pro nejnáročnější aplikace přenosu ethernetových služeb.

Nabídka CEP se skládá z několika bloků, jež dohromady tvoří pro poskytovatele skutečně flexibilní prostředí pro vytvoření konkurenční služby. Nabídka je složena z ceny pronájmu kapacity mezi dvěma body sítě definovanými zákazníkem, to vše v rámci jednoho pravidelného měsíčního poplatku za službu.

Každá přípojka CEP se nabízí ve třech kvalitativních variantách, které se liší v úrovni zálohování páteřní a přístupové trasy. Služba CEP v základu obsahuje SLA 99,5.

Varianty

 • Carrier Ethernet Profi – jednoduchý přístupový okruh i páteřní trasa
 • Carrier Ethernet Profi Plus – jednoduchý přístupový okruh a zálohovaná páteřní trasa
 • Carrier Ethernet Profi Dual – zálohovaný přístupový okruh, páteřní trasa a případně i CPE (Customer Promise Equipment)

CEP zajišťuje propojení dvou lokalit s vyhrazenou kapacitou v nejvyšší kvalitě při využití  komplexní  infrastruktury společnosti CETIN (metalické sítě, mikrovlnné sítě, optické sítě a v neposlední řadě také datovou síť CETIN).

Služba Carrier Ethernet Profi je připravena pro zákazníky, kteří potřebují přenosy velkých datových objemů mezi lokalitami zákazníka, v nichž je instalováno koncové zařízení s rozhraním Ethernet 100/1000-Base nebo také 10G/100G-Base.

Přenosová rychlost je nastavena na přání zákazníka, a to v rozsahu od 4 Mbit/s do 100 Gbit/s. Služba je poskytována jako lokální přenosová kapacita (v rámci města) i jako meziměstské propojení lokálních sítí zákazníka v rámci celé ČR. Díky vysoce spolehlivé SDH/WDM/IP síti nepodléhají datové přenosy zpoždění.

Varianta Carrier Ethernet Profi

Varianta Carrier Ethernet Profi Plus

Varianta Carrier Ethernet Profi Dual včetně zdvojeného CPE

Další výhody CEP pro poskytovatele

 • Bez investic do vlastní infrastruktury sítě
 • Stejná cena Ethernetu pro celou ČR
 • Bez investic do podpůrných systémů (správa sítě, wholesale billing)
 • S nebo bez závazku na dobu užívání
 • Ethernet nejvyšší kvality
 • Online ověření dostupnosti služby RTS OLO Scan do kapacity 300 Mbit/s
 • Přístup k nejrozsáhlejší síti v ČR
 • Podpora různých síťových technologií
 • Nejrozsáhlejší síť techniků pro zajištění instalací po celé ČR
 • Nejhustší síť POPů pro předávání internetové konektivity a přenosových kapacit Ethernetu
 • Flexibilita při vytváření produktů pro koncové zákazníky

Objednávkový systém a procesy

CETIN nabízí dva zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům:

 • B2B GW System Interface propojuje informační systémy poskytovatele se systémy CETIN
 • WEB Interface odbavuje menší počet požadavků bez nutné integrace informačních systémů

Obě varianty podporují objednávání služeb, jejich změny, zakládání tzv. trouble ticketů pro odstraňování závad a další.

B2B GW System Interface (SI)

 • Volání webové služby s definovaným XML obsahem. Technologie předpokládá odběr funkce strojovým rozhraním.
 • Komunikace probíhá mezi aplikací poskytovatele a aplikací CETIN.

WEB Interface (WI)

 • Standardní prostředí pomocí WEB GUI využívané zástupci poskytovatele.
 • Komunikace bude probíhat prostřednictvím uživatelských účtů s jednoznačným přiřazením oprávnění zabezpečeným certifikátem. Technologie je určená výhradně pro obsluhu zvoleným personálem na straně poskytovatele služby.

Další služby

Doplňkové služby CEP nabízí  poskytovatelům různé nástroje umožňující zvýšení péče o koncové uživatele služeb a dále možnosti zvýšeného dohledu nad jejich poskytováním.

 • SLA – Volitelná služba zajišťující rychlejší odbavení a odstranění poruchy viz příloha B smlouvy
 • Koncové zařízení na přání
 • RTS Scan            

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definovan způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací typu Carrier.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost (v %)

Max. délka  poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení poruchy (hod.)

Délka přerušení z důvodu údržby a plán. prací

(v hod/rok)

SLA 0

-

12

1

10

SLA 99.0

99,0

12

1

10

SLA 99.5

99,5

8

1

10

SLA 99.7

99,7

6

1

10

SLA 99.9

99,9

4

1

10

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

10

Koncové zařízení na přání

Společnost CETIN nabízí v rámci služby CEP pronájem koncového zařízení na přání zákazníka, který si může vybrat koncové zařízení z portfolia společnosti CISCO. CETIN zajistí pronájem a iniciální konfiguraci CPE, které předá do užívání zákazníka.

RTS Scan

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CEP, využijte,  prosím,  následující odkaz.

Návrh smlouvy CEP

Návrh smlouvy CEP je velmi rozsáhlý, proto je struktura smluvní dokumentace sestavena do logických celků a přílohy smlouvy pak samostatně mapují konkrétní oblasti služeb.

Cenové podrobnosti nabídky jsou k dispozici v zabezpečené zóně a u obchodního zástupce (AM) CETIN.

 • Tělo smlouvy – Carrier Secvices smlouva
 • Příloha A: Obchodní podmínky služeb Carrier
 • Příloha B: SLA
 • Příloha C:  Expres Set Up 
 • Příloha D: Kontakty
 • Příloha E: Podmínky pro provoz
 • Příloha F: Pojmy Carrier Services
 • Samostatná část – Souhlas vlastníka objektu a případný Dodatek

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.