CEN – Nabídka pronájmu symetrické ethernetové kapacity sítě CETIN

Proč využít nabídku pronájmu symetrické ethernetové kapacity sítě CETIN?

V České Republice disponuje CETIN nejširší dostupností ethernetových služeb. Nabídka obsahuje nejvíce ekonomickou variantu dostupných ethernetových služeb vhodných pro každého Poskytovatele.

Hlavní výhody nabídky CEN

 • Dostupnost Ethernetu a pokrytí v celé České republice
 • Přenosové rychlosti připojení koncového odběratele od 512 kbps do 300 Mbps
 • Cenově výhodné řešení
 • Flexibilita
 • Geografická flexibilita v umísťování koncových lokalit i centrály
 • Koncové rozhraní s jednoduchou a levnou implementací do lokální sítě
 • Bez dalších investic na propojení mezi WAN a LAN
 • Nepřetržitý dohled nad službou, Helpdesk 24/7
 • Řada doplňkových služeb

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou nabídkou CEN včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

 

Akční nabídka

Od 1. 5. 2018 do 31.10. 2018 platí pro službu Carrier Ethernet Network ve variantě IP REN speciální nabídka START 2/18. Detailní podmínky akce naleznete v zabezpečené zóně. Případně kontaktujte svého obchodního zástupce nebo zašlete zprávu na adresu sales@cetin.cz.


Přístup do zabezpečené zóny obdržíte rovněž od svého obchodního zástupce.

CEN - Carrier Ethernet Network

Služba umožňuje zákazníkům, kteří chtějí přebírat jednotlivé pronajaté ethernetové kapacity v jednom centrálním místě, tj. v režimu bod-multibod, získat ji za výhodnou cenu. Služba nabízí rychlosti od 512 kbps do 300 Mbps a jednotlivé kapacity jsou realizovány buď na stávající metalické síti CETIN nebo na MW spojích v pásmech 10, 17 nebo 24 GHz. Nabídka služeb CEN je určena pro malé i velké poskytovatele telekomunikačních služeb koncovým odběratelům a je koncipována jako velkoobchodní end-to-end řešení.

Nabídka CEN se skládá z několika bloků, jež dohromady tvoří pro poskytovatele skutečně flexibilní prostředí pro vytvoření konkurenční služby. Zjednodušeně je nabídka složena z ceny přístupové linky CEN (realizované na metalické nebo mikrovlnné síti) a Centrálního rozhraní, jehož kapacitu si flexibilně řídí sám poskytovatel.

Služba je složena ze dvou částí. První je vždy neagregovaná přístupová linka, která transportuje data z koncové lokality přes síť CETIN až k Centrálnímu NNI CEN rozhraní. Přístupová linka je dle využité technologie zakončena buď xDSL modemem nebo v případě využití MW spoje PoE injektorem. Obě zakončení mají jako předávací rozhraní ethernetový port 100/1000 Base.  Parametry přístupové linky jsou zajištěny bez ohledu na fyzickou vrstvu využitou pro její realizaci. Technické řešení přístupové části volí CETIN dle konkrétní situace tak, aby vždy mohl zaručit garantovanou úroveň kvality služeb.  Druhou částí služby je Centrální NNI CEN rozhraní, které propojuje síť CETIN a Operátora. Na tomto rozhraní si operátor sám řídí agregaci dle kapacity rozhraní a součtu kapacit jednotlivě nakoupených přístupových okruhů.

Přehled rychlostních variant služby:

Přístupová linka CEN

Primárně realizováno na

CEN Centrála

512 kbps

metalická xDSL síť

10 Mbps

1024 kbps

metalická xDSL síť

2048 kbps

metalická xDSL síť

20 Mbps

4 Mbps

metalická xDSL síť

6 Mbps

metalická xDSL síť

50 Mbps

8 Mbps

metalická xDSL síť

10 Mbps

metalická xDSL síť

100 Mbps

12 Mbps

metalická xDSL síť

14 Mbps

metalická xDSL síť

200 Mbps

16 Mbps

metalická xDSL síť

18 Mbps

metalická xDSL síť

300 Mbps

20 Mbps

metalická xDSL síť

30 Mbps

MW síť (10, 17, 24 GHz)

500 Mbps

50 Mbps

MW síť (10, 17, 24 GHz)

100 Mbps

MW síť (10, 17, 24 GHz)

1000 Mbps

150 Mbps

MW síť (10, 17, 24 GHz)

300 Mbps

MW síť (10, 17, 24 GHz)

 

Další výhody CEN pro poskytovatele

 • Bez investic do vlastní infrastruktury sítě
 • Stejná cena Ethernetu pro celou ČR
 • Bez investic do podpůrných systémů (správa sítě, wholesale billing)
 • S nebo bez závazku na dobu užívání
 • Přístup k nejrozsáhlejší síti v ČR
 • Podpora různých síťových technologií
 • Nejrozsáhlejší síť techniků pro zajištění instalací po celé ČR
 • Nejhustší síť POPů pro předávání internetové konektivity a přenosových kapacit Ethernetu
 • Flexibilita při vytváření produktů pro koncové zákazníky

Další služby

Doplňkové služby CEN nabízí  poskytovatelům různé nástroje umožňující zvýšení péče o koncové uživatele služeb a dále možnosti zvýšeného dohledu nad jejich poskytováním.

 • SLA – Volitelná služba zajišťující rychlejší odbavení a odstranění poruchy viz příloha B smlouvy
 • Příplatkové koncové zařízení
 • RTS Scan

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definovaný způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací typu Carrier.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost (v %)

Max. délka  poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení poruchy (hod.)

Délka přerušení z důvodu údržby a plán. prací

(v hod/rok)

SLA 0

-

12

1

10

SLA 99.0

99,0

12

1

10

SLA 99.5

99,5

8

1

10

SLA 99.7

99,7

6

1

10

SLA 99.9

99,9

4

1

10

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

10

 

Příplatkové koncové zařízení MTU 1564

Standardní služba CEN podporuje MTU 1518 byte. Příplatkovou službou MTU 1564 lze zvětšit velikost podporovaného MTU až na 1564 B, a to od 1. 4. 2016.  U metalické sítě lze objednat ukončení služby s příplatkovým modemem. Jedná se o koncové zařízení ULAF+ Acceed 1102/1104, které slouží jako demarkační zařízení ukončující a předávající L2 službu zákazníkovi. SHDSL CPE, není konfigurováno pro vzdálený management.

RTS Scan

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CEN, využijte, prosím, následující odkaz.

Popis služby

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.