CEN – Nabídka pronájmu symetrické ethernetové kapacity sítě CETIN

Proč využít nabídku pronájmu symetrické ethernetové kapacity sítě CETIN?

V České Republice disponuje CETIN nejširší dostupností ethernetových služeb. Nabídka obsahuje nejvíce ekonomickou variantu dostupných ethernetových služeb vhodných pro každého Poskytovatele.

Hlavní výhody nabídky CEN

 • Dostupnost Ethernetu a pokrytí v celé České republice
 • Přenosové rychlosti připojení koncového odběratele od 512 kbit/s do 300 Mbit/s
 • Cenově výhodné řešení
 • Flexibilita
 • Geografická flexibilita v umísťování koncových lokalit i centrály
 • Koncové rozhraní s jednoduchou a levnou implementací do lokální sítě
 • Bez dalších investic na propojení mezi WAN a LAN
 • Příplatkové koncové zařízení MTU 1564
 • Nepřetržitý dohled nad službou, Helpdesk 24/7

Chcete si sjednat schůzku nebo domluvit telefonát s naším odborníkem?

Využijte spolehlivého a profesionálního přístupu společnosti CETIN. Specialista CETIN vás provede celou nabídkou CEN včetně veškerých technických a cenových parametrů. Stane se tak vaším průvodcem pro uzavření smlouvy, pro správnou volbu odebíraných služeb a kapacit i pro vlastní start spolupráce.

 

Akční nabídka

Od 1. 11. 2018 do 30. 4. 2019 platí pro službu Carrier Ethernet Network ve variantě IP REN speciální nabídka START 1/2019. Detailní podmínky akce naleznete v zabezpečené zóně. Případně kontaktujte svého obchodního zástupce nebo zašlete zprávu na adresu sales@cetin.cz.


Přístup do zabezpečené zóny obdržíte rovněž od svého obchodního zástupce.

CEN - Carrier Ethernet Network

Velkoobchodní služba Carrier Ethernet Network zahrnuje přenosovou kapacitu umožňující datové spojení lokalit Partnera nebo Účastníka Partnera (topologie bod-multibod). Služba je poskytována s využitím xDSL technologie, stávající metalické sítě, zařízení DSLAM a datové části Sítě CETIN, ale také v celé šíři a dosahu mikrovlnné technologie Sítě CETIN. Služba nabízí rychlosti od 512 kbit/s do 300 Mbit/s a jednotlivé kapacity jsou realizovány buď na stávající metalické  síti CETIN, nebo na MW spojích. Pro Velkoobchodní službu jsou využity také mikrovlnné (MW) bod-bod spoje v pásmu 10,5 nebo 17 a 24 Ghz nebo již vybudované MW spoje bod-bod v pásmech s individuálním oprávněním. Jako přístupové body pro rozšířenou variantu služby CEN s využitím MW bod-bod spojů je využívána veškerá infrastruktura společnosti CETIN - především telekomunikační věže využívané pro mobilní sítě a veškeré body fixní sítě. Služba Carrier Ethernet Network je připravena pro Partnery, kteří potřebují zprostředkovat přenosy dat mezi Účastníkem Partnera a Centrální přípojkou (NNI ethernet).

Velkoobchodní služba Carrier Ethernet Network zahrnuje předávací rozhraní v bodu NNI („Služba NNI“, „Centrální přípojka“ nebo „Ethernet NNI“) a přenosovou kapacitu mezi bodem NNI a koncovým bodem Sítě CETIN („Přístup“).

Jednotlivou službu Přístupu je možné poskytovat ve všech lokalitách, které jsou v dosahu přístupové technologie. Pro využití varianty Přístupu o MW technologii není nutné budovat speciální Centrální přípojku. Veškeré linky realizované pomocí MW přístupové technologie mohou být ukončovány ve stejných Centrálních přípojkách jako stávající služby IP REN poskytované na metalické síti.)

Parametry přístupové linky jsou zajištěny bez ohledu na fyzickou vrstvu využitou pro její realizaci. Technické řešení přístupové části volí CETIN dle konkrétní situace tak, aby vždy mohl zaručit garantovanou úroveň kvality služeb. Centrální NNI CEN rozhraní propojuje síť CETIN a Operátora. Na tomto rozhraní si operátor sám řídí agregaci dle kapacity rozhraní a součtu kapacit jednotlivě nakoupených přístupových okruhů.

Nabídka CEN se skládá z několika bloků, jež dohromady tvoří pro poskytovatele skutečně flexibilní prostředí pro vytvoření konkurenční služby. Zjednodušeně je nabídka složena z ceny přístupové linky CEN (realizované na metalické nebo mikrovlnné síti) a Centrálního rozhraní, jehož kapacitu si flexibilně řídí sám poskytovatel.

 

Přístup

Jednotlivé služby Přístup jsou poskytovány prostřednictvím různých technologií v Síti CETIN v závislosti na místních podmínkách a požadované kapacitě.

Rozhraní:

 • Ethernet 10/100 Base-Tx (pro kapacity do 100 Mbit/s)
 • Ethernet 1000 Base-Lx/Tx (pro kapacity 200 Mbit/s – 1 Gbit/s)
 • V lokalitě Účastníka Partnera předáván untagged provoz
 • V rámci Centrální přípojky předáván 802.1q tagged provoz

Koncové zařízení:

 • xDSL modem
 • PoE injektor s přepěťovou ochranou
 • Konektor RJ-45

Varianty

Služba Carrier Ethernet Network je nabízená ve dvou variantách:

 • IP REN 0, která nezaručuje konstantní variaci zpoždění a propustnost a je vhodná spíše pro internetový provoz.
 • IP REN V(2), která díky vyšší prioritě v páteřní síti je vhodnější pro provoz s nároky na garantovanou propustnost a zpoždění.

Tyto varianty se liší nastavením P-bitu (0 a 2) a jsou cenově rozlišeny. Služba není geograficky rozdělena. Přenosová kapacita Jednotlivých služeb Přístupu jsou v rámci ethernetového datového toku předávány ve formě separátních VLAN. Služba nepodporuje přenos multicastových ethernetových rámců s provozem IP multicast dle RFC1112. Centrální přípojku je možné zálohovat proti jejímu fyzickému výpadku. Celý provoz ze všech koncových přípojek bude v případě výpadku přesměrován na záložní Centrální přípojku (Ethernet NNI).

V centrále, kde budou přenosové kapacity Jednotlivých služeb Přístupu předávány Partnerovi, je poskytována přenosová kapacita 100 Mbit/s, a 1Gbit/s.

Pro provoz na metalice: 

 • Omezení na MTU 1518 lze překročit až na maximální MTU 1564 možností objednat Přístup s příplatkovým HW na přání, který slouží jako demarkační zařízení ukončující a předávající L2 službu Partnerovi.
 • Přenosová rychlost je omezena linkovými rychlostmi na straně xDSL (SDSL, symetrickými profily A/VDSL) a nastavením datové části Sítě CETIN. Rychlosti mohou být nastaveny na úrovni 512, 1024, 2048 kbit/s a na sdružených metalických párech 4Mbit/s, 6Mbit/s, 8Mbit/s a s modulací PAM32 až 20Mbit/s na straně „pobočky“. 

Pro provoz na rádiu: 

 • Omezení na MTU 1518 lze překročit až na maximální MTU 1564 možností objednat ukončení služby s příplatkovým modemem na přání. Jedná se o koncové zařízení ULAF+ Acceed 1102/1104, které slouží jako demarkační zařízení ukončující a předávající L2 Přístup Partnerovi. CPE (xDSL) není konfigurováno pro vzdálený management.
 • Přenosová rychlost je omezena kapacitou použitých MW skoků a nastavením datové části Sítě CETIN. Veškeré instalované MW skoky lze upgradovat až do kapacity 300 Mbit/s. 

Přehled přístupových rychlostí

Přehled rychlostních variant služby:

Přístupová linka CEN Primárně realizováno na
512 kbit/s metalická xDSL síť
1024 kbit/s metalická xDSL síť
2048 kbit/s metalická xDSL síť
4 Mbit/s metalická xDSL síť
6 Mbit/s metalická xDSL síť
8 Mbit/s metalická xDSL síť
10 Mbit/s metalická xDSL síť
12 Mbit/s metalická xDSL síť
14 Mbit/s metalická xDSL síť
16 Mbit/s metalická xDSL síť
18 Mbit/s metalická xDSL síť
20 Mbit/s metalická xDSL síť
30 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)
50 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)
100 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)
150 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)
300 Mbit/s MW síť (10, 17, 24 GHz)

 

CEN centrála
100Mbit/s 100 Mbit/s

 

Parametry služby

 • Minimální velikost přeneseného Ethernet rámce je 64 byte, maximální 1518 byte.
 • Služba nezaručuje transparentní přenos původního CRC-32.
 • Služba nepodporuje přenos rámců s destination MAC 00:00:00:00:00:00.
 • Služba nepodporuje přenos rámců s destination MAC, které začínají následující kombinací bitů (multicast Ethernet rámce):
  • 00:01:5e:xx:xx:xx (xx je libovolná kombinace bitů 00-ff)
  • Například 00:01:5e:64:64.64
 • Rámce s multicast MAC destination nebudou přeneseny.
 • Služba podporuje pouze použití dvou MAC na Jednotlivou službu Přístupu. V Centrální přípojce je počet podporovaných MAC adres 16. Pokud Partner použije větší než maximální počet podporovaných MAC adres, rámce s novou zdrojovou MAC budou zahozeny.

SLA

SLA – Zvýšená servisní podpora

Předmětem SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. garantované parametry měsíční dostupnosti a maximální délky poruchy služby. Je definovaný způsob komunikace při provozních problémech u služeb typu Carrier poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací typu Carrier.

Základní přehled SLA:

Úroveň SLA

Měsíční dostupnost (v %)

Max. délka  poruchy (hod.)

Odezva po ohlášení poruchy (hod.)

SLA 99.0

99,0

12

1

SLA 99.5

99,5

8

1

SLA 99.7

99,7

6

1

SLA 99.9

99,9

4

1

SLA 99.9xx

99,9xx

1

1

 

Služba SLA 99 SLA 99,5 SLA 99,7 SLA 99,9 SLA 99,99
CEN IP REN 0 0% 25% X X X
CEN IP REN V (2) 0% 10% X X X

 

RTS scan

Online Check umožňuje rychlý a jednoduchý způsob zjištění dostupnosti datové služby v síti CETIN, například pro okamžitou identifikaci poptávky koncového zákazníka poskytovatele. Použití nástroje lze rovněž automatizovat prostřednictvím B2B system interface napojeného na informační systém poskytovatele.

Více informací o službě najdete zde

Pokud si přejete nezávazně ověřit dostupnost služby CEN, využijte, prosím, následující odkaz.

Návrh smlouvy

Pro návrh smlouvy kontaktujte obchodního zástupce CETIN.

Máte zájem o nabídku služby?

Kontaktujte našeho specialistu a domluvte si nezávaznou schůzku.

Tomáš Firbach
Tel: +420 238 463 819 (9 - 17 hodin SEČ)
Email: tomas.firbach@cetin.cz
Kontaktní formulář na obchodní oddělení

Jak mohu zrealizovat objednávku?

CETIN nabízí zabezpečené systémové způsoby, kterými partneři realizují objednávky služeb a řídí jejich poskytování koncovým zákazníkům.

Pro přístup prosím kontaktujte obchodního zástupce CETIN.